Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van alcohol, drugs en tabak, via het nieuwsoverzicht van KH Legal Advice.

28 december 2016
De SlijtersUnie, in hoger beroep vertegenwoordigd door Kaj Hollemans van KH Legal Advice, is blij met de uitspraak van de Raad van State.

28 december 2016
Volgens de Raad van State moet in een slijterij in een supermarkt altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Uitspraken: Sint Oedenrode, Someren en Schijndel.

24 december 2016
Alcohol: de dikke vette waarheid.

23 december 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het Ontwerpbesluit wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op lijst I van de middelen α-PVP, acetylfentanyl en 4-FA en plaatsing op lijst II van het middel fenazepam.

23 december 2016
Opinie NRC: Rookvrij 2017? Rookvrije generatie!

23 december 2016
Verbod op uitstallen tabaksproducten in de maak.

23 december 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over convenant displayban. Het sluiten van een convenant behoort niet tot de mogelijkheden. Daarom zal wetgeving worden voorbereid. 

23 december 2016
Sigaretten in winkels overal uit zicht.

23 december 2016
Gemeenten besteden toezicht op Drank- en Horecawet uit.

21 december 2016
Drinkende jongeren? Dat lossen we samen wel op. Onrechtmatig, volgens deskundigen.

21 december 2016
Gemeenten besteden toezicht op drinken uit.

20 december 2016
Fabels en feiten over alcoholconsumptie.

19 december 2016
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) blijft tegen een verruiming van het aanbod van alcohol.

18 december 2016
In de verkiezings­programma's speelt tabakspreventie nauwelijks een rol.

17 december 2016
Canadese taskforce presenteert aanbevelingen voor het legaliseren en reguleren van cannabis.

16 december 2016
KHN vindt de evaluatie van de Drank- en Horecawet een goede start voor de discussie die moet leiden tot een nieuwe Alcoholwet.

16 december 2016
Volgens de STIVA maakt staatssecretaris Van Rijn (VWS) de fundamentele fout dat hij zijn beleid wil richten op het terugdringen van alcoholgebruik over de hele linie.

16 december 2016
Het effect van het voorstel van staatssecretaris Van Rijn (VWS) om de belasting op alcohol in de nabije toekomst te verhogen is nihil.

16 december 2016
Nederlandse jongeren drinken minder alcohol. Ook zijn jongeren minder vaak dronken.

16 december 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil accijns op alcohol verder verhogen.

16 december 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

16 december 2016
Beleidsverkenning kennisniveau schadelijkheid van alcohol.

14 december 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) weigert reclame voor alternatieve sigaret.

14 december 2016
Philip Morris wil reclame kunnen maken voor minder schadelijke sigaret.

14 december 2016
Heineken bagatelliseert 1,3 miljoen probleemdrinkers, volgens Jellinek

14 december 2016
GGD Amsterdam pleit voor strenge handhaving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en cannabis.

13 december 2016
Rookwaar in lelijker pakje.

12 december 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit.

9 december 2016
Factsheet van de VNG over de pilot ‘mengvormen winkel/horeca’.

9 december 2016
De slag om de fles. De SlijtersUnie noemt het voorstel van de VVD om mengvormen van winkels en horeca toe te staan "onbegrijpelijk".

8 december 2016
Alliantie Leeftijdgrens wil naleving leeftijdsgrens alcohol verder verbeteren.

8 december 2016
STIVA lanceert Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol.

7 december 2016
De Tweede Kamer stelt het AO alcohol en tabak uit naar aanleiding van een brief van KH Legal Advice. Het AO staat nu gepland op 15 februari 2017. 

7 december 2016
KHN vindt het voorstel van de VVD om blurring met alcohol toe te staan "een slecht idee".

7 december 2016
Partydrug 4-FA wordt per 1 april 2017 verboden.

7 december 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de risicobeoordeling van 4-fluoramfetamine (4-FA). Het middel wordt onder de werking van de Opiumwet gebracht en op lijst I geplaatst.

7 december 2016
De VVD is van mening dat 'een glas wijn bij de kapper moet kunnen'. Daarom komt de partij met een initiatief voorstel om blurring in de Drank- en Horecawet te regelen.

6 december 2016
De Tweede Kamer wil dat het landelijke beleid rondom softdrugs "slimmer” wordt gereguleerd.

6 december 2016
Medicinale wiet: steeds meer verkocht, steeds minder vergoed.

6 december 2016
Zilveren Kruis stopt met de vergoeding van medicinale cannabis.

6 december 2016
Volgens onderzoek van het Trimbos instituut heeft de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol niet geleid tot een stijging van het gebruik van drugs onder 16- en 17-jarigen.

6 december 2016
Volgens onderzoek van het Trimbos instituut leidt een versoepeling van de wetgeving, zoals bij blurring, waarschijnlijk tot een toename van de beschikbaarheid van alcohol. Daardoor zullen meer verkooppunten ontstaan, met als gevolg dat de alcoholconsumptie en de daarmee gepaard gaande problematiek toeneemt.

5 december 2016
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over een onderzoek over de invloed van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol op het drugsgebruik van minderjarigen en een verkennend onderzoek naar blurring.

2 december 2016
Supermarkten houden effectief middel om leeftijd te controleren buiten de deur.

2 december 2016
Ageviewers is volgens deskundigen de enige effectieve en legale methode om de leeftijd van klanten te controleren die in de supermarkt alcohol willen kopen. Dit systeem wordt echter geboycot door de branche.

1 december 2016
ID-scanner in supermarkt is in strijd met de wet.

1 december 2016

Het scannen van ID-bewijzen om de leeftijd te controleren van klanten die alcohol of tabak willen kopen is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1 december 2016
TabakNee roept de overheid op strenge toelatingseisen te stellen aan nieuwe tabaksproducten zoals de HeatStick.

1 december 2016
Utrechtse horeca start een pilot met zelfcontrole.

Drinkende jongeren? Dat lossen we samen wel op

29 november 2016
Drankreclame in de sport werkt prima.

28 november 2016
Philip Morris brengt een nieuw tabaksproduct op de markt: de HeatStick.

25 november 2016
Amsterdam sluit weer coffeeshops bij scholen.

25 november 2016
Munchies (Vice) vroeg supermarktcaissières hoe ze inschatten of iemand oud genoeg is om drank te kopen.

23 november 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) vindt misleidende informatie van tabaksfabrikanten ‘zorgelijk’.

23 november 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Van Gerven (SP) over het bericht dat er namens de Stichting Rookpreventie Jeugd aangifte is gedaan tegen vier tabaksfabrikanten die actief zijn in Nederland.

23 november 2016
Jumbo maakt tabaksreclame met afgedekt rookwarenschap.

23 november 2016
NVWA tikt Jumbo op de vingers om reclame voor verborgen rookwaar.

22 november 2016
Staatssecretaris Van Rijn helpt Jumbo bij tabaksreclame.

22 november 2016
Afgedekt rookwarenschap Jumbo in strijd met het reclameverbod voor tabak.

22 november 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Voortman (GL) over de toezegging die tijdens het AO Omgang met informatie door overheden van 7 september 2016 is gedaan over het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van het Directeuren Overleg Alcohol.

21 november 2016
Kamerbrief van minister Van der Steur (VenJ) over recente internationale ontwikkelingen met betrekking tot het cannabisbeleid.

19 november 2016
Nederlands gedoogbeleid wietteelt staat op springen.

19 november 2016
VVD wijzigt koers en wil wietteelt slimmer reguleren.

18 november 2016
Minderjarige bestelt sterke drank gewoon via social media.

17 november 2016
Tabaksbranche heeft tot eind november voor convenant uitstalverbod.

16 november 2016
Er moet meer aandacht komen voor dronken ouderen volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

16 november 2016
Dirk van de Broek haalt sigaretten uit het zicht.

13 november 2016
Strenger of juist soepeler omgaan met drank?

11 november 2016
Volgens het CBL aarzelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) zelf met het uitstalverbod voor tabak.

11 november 2016
Uitstalverbod tabak in supermarkt dreigt.

10 november 2016
Kabinet dreigt met uitstalverbod rookwaren. 

9 november 2016
Staten in de VS stemmen voor legalisatie marihuana.

8 november 2016
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten.

8 november 2016
Minderjarigen komen gemakkelijk aan alcohol in Hellendoorn. Volgens de burgemeester houdt bijna niemand zich aan de wet.

8 november 2016
Een aantal VVD'ers verklaart de oorlog aan het gedoogbeleid van softdrugs. Zij willen de wietteelt reguleren, veiliger maken en decriminaliseren.

7 november 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over het Heineken biertegoed.

4 november 2016
Schriftelijke vragen naar aanleiding van het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen).

3 november 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM). In deze brief wordt tevens ingegaan op een aantal toezeggingen.

3 november 2016
Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor.

2 november 2016
Alcohol levert de samenleving meer op dan het kost, volgens drie economen van de Erasmus Universiteit.

2 november 2016
Economen maken gehakt van onderzoek alcoholgebruik RIVM: 'Werk kan beter over'.

2 november 2016
Een nuchtere blik op de kosten en baten van alcohol. Een reactie op de MKBA alcohol van het RIVM.

1 november 2016
STIVA is totaal niet te spreken over het Alcoholmanifest.

1 november 2016
Handhaving- en inspectiegegevens openbaar.

1 november 2016
Advies: verhoog de prijs van alcohol om schade te beperken.

1 november 2016
Gezondheidsorganisaties lanceren Alcoholmanifest.

De belangrijkste aanbevelingen:
1. Verhoog de prijs van alcohol
2. Beperk de beschikbaarheid van alcohol
3. Verbied alcoholreclame

28 oktober 2016
Amsterdamse coffeeshops kunnen de enorme toeloop niet aan.

27 oktober 2016
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij diverse onderzoeksrapporten over alcohol.

27 oktober 2016
Naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol in ketensupermarkten 2016.

27 oktober 2016
Onderzoek van youngworks naar het drinkgedrag onder jongeren.

27 oktober 2016
Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol.

27 oktober 2016
Onderzoek 'zicht op toezicht' van Intraval naar de stand van zaken lokaal toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.

27 oktober 2016
Resultaten enquête van het CCV onder lokale toezichthouders Drank- en Horecawet.

27 oktober 2016
Vriendjespolitiek bij drankcontroles.

27 oktober 2016
Nederlanders, met name jongeren, belandden afgelopen jaar vaker dan ooit eerder in verband met alcohol op de spoedeisende hulp. Dat blijkt uit een rapport van expertisecentrum VeiligheidNL.

27 oktober 2016
Fors meer gevallen van comazuipen.

27 oktober 2016
Aantal alcoholvergiftigingen in tien jaar bijna verdubbeld.

27 oktober 2016
Aantal behandelingen alcoholvergiftiging in 2015 gestegen met 15 procent.

27 oktober 2016
Horeca, sportkantines en supermarkten in Weert verstrekken veelvuldig alcohol aan minderjarigen.

26 oktober 2016
Alcohol is een potentieel risico, volgens Roland Duong.

25 oktober 2016
Supermarkten hebben een gemiddeld nalevingspercentage van 67% bereikt, blijkt uit onderzoek van het CBL naar de naleving van de leeftijdgrens voor de verkoop van alcohol en tabak.

25 oktober 2016
Stop drankverkoop in de supermarkt.

24 oktober 2016
Haal drank uit de supermarkten. Bier, wijn en mixdrankjes zouden alleen nog in de slijterij verkocht mogen worden, volgens Don Olthof, scheidend bestuursvoorzitter van IrisZorg, de grootste instelling voor verslavingszorg in Gelderland.

21 oktober 2016
Regeringspartijen VVD en PvdA zijn tegen een minimumprijs voor bier.

21 oktober 2016
STAP pleit voor het invoeren van een minimumprijs voor alcohol in Nederland.

20 oktober 2016
Minder Marlboro verkocht, meer winst.

18 oktober 2016
Tabaksfabrikanten mogen geen pakjes sigaretten meer verkopen die zijn voorzien van decoratieve elementen.

17 oktober 2016
De NVWA heeft Jumbo een maatregel opgelegd om de uiting ‘Tabak’ op de matglazen deuren voor het rookwarenschap.

17 oktober 2016
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met nadere eisen voor verpakkingen van voor roken bestemde tabaksproducten ter voorkoming dat de verpakking tot extra aandacht voor deze producten leidt.

13 oktober 2016

Opinie van Kaj Hollemans in Trouw over het alcoholbeleid anno 2016: veel borrelpraat, weinig resultaat.

Alcoholbeleid anno 2016: veel borrelpraat, weinig resultaat.

10 oktober 2016
Uit onderzoek blijkt dat winkels die ID readers gebruiken de leeftijdsgrens voor alcohol slechter naleven dan winkels die helemaal geen systeem of hulpmiddel gebruiken.

7 oktober 2016
De gemeente Nieuwegein stopt met het experiment van de VNG waarmee mengvormen van winkels en horeca mogelijk werden gemaakt.

7 oktober 2016
Regulering van de wietteelt vraagt om een gesloten systeem, volgens de burgemeester van Breda, Paul Depla.

5 oktober 2016
Volgens TabakNee begrijpen bewindslieden niets van tabaksverslaving.

4 oktober 2016
Op je gezondheid? Over de effecten van alcohol. René Kahn: het begint bij een glas per dag.

3 oktober 2016
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over het bericht dat Tilburg het kweken van medicinale cannabis toestaat.

3 oktober 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) bij drie onderzoeksrapporten die in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet zijn uitgevoerd en een bijdrage kunnen leveren aan het alcoholbeleid.

3 oktober 2016
Alcohol kost Nederland jaarlijks 2,5 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM.

30 september 2016
Ingezetenen criterium niet in strijd met EU-recht en privacyregels, volgens de Hoge Raad.

28 september 2016
Trimbos instituut lanceert nieuwe Red Alert app voor drugs.

28 september 2016
D66: hard hoofd in snelle behandeling wetsvoorstel rond cannabis.

28 september 2016
Interview met Jeffrey Wigand: ‘Tabaksindustrie laat wetenschappers kindergedrag bestuderen’.

27 september 2016
Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol.

27 september 2016
EenVandaag over de strafzaak tegen de tabaksindustrie.

23 september 2016
Advies van de Raad van State op het wetsvoorstel van D66 in verband met het reguleren van de teelt van cannabis (Wet gesloten coffeeshopketen).

23 september 2016
VHCS blij met meerderheid Tweede Kamer voor gecontroleerde wietteelt.

23 september 2016
Kabinet ziet weinig in regulering van de wietteelt.

23 september 2016
Meerderheid Tweede Kamer voor gereguleerde wietteelt.

23 september 2016
Wietteelt onder controle van het Rijk.

20 september 2016
Conceptverslag van het AO van de VWS commissie in de Tweede Kamer over omgang met informatie door overheden.

16 september 2016
Nieuwe campagne Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Nederlandse Brouwers: 18 jaar, bewijs het maar.

16 september 2016
Clean Air Nederland (CAN) verliest een rechtszaak tegen de overheid over het gedogen van rookruimtes.

15 september 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over het bericht dat de risico’s van de drug 4-FA groter zijn dan tot nu toe bekend. 

15 september 2016
NIX18-campagne doet niks voor MBO-ers.

14 september 2016
Reclamebureau Roorda: NIX18 campagne heeft helemaal niet gefaald.

14 september 2016
NIX18 campagne faalt. Jongeren onder de 18 blijven drinken.

14 september 2016
Maatregelen werken niet: jongeren van 16 tot 18 blijven drinken, blijkt uit onderzoek.

14 september 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over een onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16-18 jaar) op het mbo en hbo.

14 september 2016
Kamervragen van Volp (PvdA) aan minister Schippers (VWS) en minister Van der Steur (VenJ) over de teelt van medicinale wiet in Tilburg.

14 september 2016
De burgemeester van Tilburg geeft toestemming voor het kweken van medicinale cannabis.

12 september 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Voordewind (CU) en Leijten (SP) over de VNG-pilot blurring.

8 september 2016
Themaweek NIX zonder ID van start.

7 september 2016
Volgens de Telegraaf is staatssecretaris Van Rijn (VWS) weer documenten kwijt. Het gaat om notulen van het DOA. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat de Auditdienst Rijk onderzoek doen naar het verdwenen document.

6 september 2016
Kinderen drinken vaker stiekem in. Ook zoeken ze meer mogelijkheden om stiekem te drinken, nu ouders strenger toezicht houden op alcoholgebruik.

2 september 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Dik-Faber (CU) over rookruimtes in de horeca.

1 september 2016
Trimbos instituut en Jellinek waarschuwen voor de risico's van 4-FA.

31 augustus 2016
Op naar legale wietteelt in Den Haag.

31 augustus 2016
De SlijtersUnie vraagt staatssecretaris Van Rijn (VWS) beide Kamers aan te bevelen het toezicht op de Drank- en Horecawet weg te halen bij de burgemeesters.

31 augustus 2016
Op weg naar een rookvrije generatie.

30 augustus 2016
De SlijtersUnie wil dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) gemeenten aanpakt vanwege het overtreden van de Drank- en Horecawet.

30 augustus
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) roept de burgemeester van Nieuwegein op het matje vanwege de blurring pilot van de VNG.

29 augustus 2016
Haagse coffeeshops bepleiten legalisering van de wietteelt.

26 augustus 2016
Ondanks een uitspraak van de rechter gaat de burgemeester van Nieuwegein toch door met de blurring pilot van de VNG.

18 augustus 2016
Artikel in de Correspondent over manieren om drugs beter te reguleren.

18 augustus 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) voelt niets voor een verbod op de verkoop van tabak in supermarkten en pompstations. 

17 augustus 2016
CDJA pleit voor een verbod op de verkoop van tabak in supermarkten en pompstations.

17 augustus 2016
Verslag van een Algemeen Overleg, gehouden op 15 juni 2016, over het coffeeshopbeleid.

17 augustus 2016
Uitspraak van de Raad van State in de zaak van de SlijtersUnie tegen de burgemeester van Best. De Raad van State is van oordeel dat niet DPD, maar de online verkoper van de fles drank de verstrekker is. DPD is slechts vervoerder en valt daarom niet onder de Drank- en Horecawet.

12 augustus 2016
De gemeente Nieuwegein gaat voorlopig door met de blurring pilot, ondanks dat de rechter heeft bepaald dat deze pilot in strijd is met de Drank- en Horecawet. 

8 augustus 2016
Wiet zit overal, echt overal. In 2015 rolde de politie in totaal 5856 hennepkwekerijen op. Dat komt neer op zo'n 16 kwekerijen per dag.

5 augustus 2016
De gemeente Amsterdam mag coffeeshops bij scholen overdag sluiten.

1 augustus 2016
Brabantse gemeenten zijn voorlopig niet van plan om te stoppen met de blurring pilot.

1 augustus 2016
De gemeente Nieuwegein moet zich aan de Drank- en Horecawet houden.

29 juli 2016
De blurring pilot staat haaks op de Drank- en Horecawet, aldus vakbeweging BOA ACP.

28 juli 2016
Gewone winkeliers moeten geen cafébaas willen zijn: wijntje bij de kapper is niet toegestaan. 

28 juli 2016
Gemeente Nieuwegein moet de Drank- en Horecawet handhaven. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht bepaald.

17 juli 2016
Volgens het Vakcentrum zijn de regels over blurring verwarrend.

17 juli 2016
Ministerie van VWS ontvangt tabakslobbyisten TNLT.

13 juli 2016
De Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat de SlijtersUnie bezwaar tegen de blurring-pilot moet richten aan de gemeenten en niet aan de VNG.

12 juli 2016
Kamerbrief van minister Van der Steur (VenJ) over de ontwikkelingen van het coffeeshopbeleid.

8 juli 2016
Reactie CBL op het onderzoek van het ministerie van VWS over de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak.

7 juli 2016
De gemeente Utrecht gaat de regels voor coffeeshops in de stad versoepelen. De gemeente verhoogt de toegestane handelsvoorraad van 500 gram naar 1 kilo.

6 juli 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak 2016.

6 juli 2016
Jongeren komen nog te makkelijk aan drank en tabak. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Nuchter in opdracht van het ministerie van VWS.

6 juli 2016
Veel mis bij de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak.

6 juli 2016
Tiener kan veel te makkelijk bier of sigaretten kopen.

5 juli 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het rapport Jeugd en riskant gedrag 2015 van het Trimbos instituut.

5 juli 2016
Het aantal jongeren dat alcohol drinkt, rookt of blowt is de afgelopen vier jaar afgenomen. Lachgas is een zorgenkindje.

5 juli 2016
Jongeren gebruiken minder drank en tabak, meer lachgas.

5 juli 2016
Softdrugs reguleren is een waanidee, volgens de VVD.

5 juli 2016
De SlijtersUnie daagt de VNG in een kort geding over blurring.

2 juli 2016
Samenvatting en conclusies van het Congres Evaluatie Drank- en Horecawet van 6 juni 2016.

30 juni 2016
Verslag van het debat in de Tweede Kamer over het burgerinitiatief 'een pil teveel maakt nog geen crimineel' van Spuiten en Slikken.

29 juni 2016
Oproep van D66: stop met dromen en decriminaliseer het bezit van XTC.

28 juni 2016
Behandeling bij de Raad van State van vier verzoeken van de SlijtersUnie om de Drank- en Horecawet te handhaven.

27 juni 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over het bericht 'Jumbo haalt sigaretten uit het zicht'.

22 juni 2016
Kamervragen van Voordewind (ChristenUnie) en Leijten (SP) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de VNG-pilot blurring.

22 juni 2016
De gemeente Zwolle heeft laten weten dat er geen wijn meer mag worden verkocht in boekhandel Waanders naar aanleiding van een uitspraak van de rechter.

22 juni 2016
Conceptverslag AO Coffeeshopbeleid van 15 juni 2016.

22 juni 2016
Clean Air Nederland begint een rechtszaak tegen de staat om rookruimtes in de horeca te verbieden.

20 juni 2016
Roken opent de poort. Roken, alcohol en drugs nauw verbonden met elkaar.

16 juni 2016
Nieuw rapport van TNI en andere organisaties: Cannabis Regulation and the UN Drug Treaties: Strategies for Reform.

15 juni 2016
Minister Van der Steur (VenJ) verklaart omstreden tweet over cannabis.

14 juni 2016
Volgens de rechtbank Den Haag moet de gemeente Noordwijk optreden tegen een BV die sterke drank op bestelling aflevert of doet afleveren aan huizen van particulieren.

14 juni 2016
Minister Van der Steur (VenJ) legt het onderzoek naar regulering van de wietteelt naast zich neer. Hij ziet naar aanleiding van het onderzoek geen reden om het coffeeshopbeleid aan te passen.

14 juni 2016
Kamerbrief van minister Van der Steur (VenJ) over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het voorstel Kooiman (SP) inzake aanpassing van de Opiumwet.

13 juni 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) in reactie op het verzoek van de Tweede Kamer over het recente signaal van spoedeisende hulpartsen die te maken hebben met de vele overlastgevende dronken patiënten.

13 juni 2016
Antwoorden van minister Van der Steur (VenJ) op vragen van Kooiman (SP) en Bergkamp (D66) over legale wietteelt als positieve mensenrechtenverplichting.

13 juni 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp en Vermue (PvdA) over de inzet van drugshonden in scholen. 

13 juni 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Van der Staaij (SGP) over het bericht dat artsen dronken patiënten zat zijn en strengere regels eisen.

8 juni 2016
Volgens TabakNee overtreedt Jumbo mogelijk de Tabaks- en rookwarenwet, omdat er tabaksreclame wordt gemaakt op de displayban.

8 juni 2016
Geen staatswiet in de coffeeshop.  

8 juni 2016
De VNG wil experimenteren met gereguleerde wietteelt. Maar als het beleid onvoldoende aansluit bij de bestaande cannabiscultuur zullen consumenten hun toevlucht zoeken tot de illegale markt, vreest WeSmoke. Ook de coffeeshops zijn tegen de komst van staatswiet.

7 juni 2016
Jumbo gaat tabak afdekken in alle winkels met matglazen deuren. Staatssecretaris Van Rijn hoopt dat meer supermarkten zullen volgen.

7 juni 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Dik-Faber (CU) over rookruimtes in de horeca.

3 juni 2016
Het Hof Den Haag heeft het OM niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van 2 personen die werden verdacht van betrokkenheid bij een partij van 7,5 kilo hennep. Het Hof vindt het aannemelijk dat de hennep diende om de beperkte verkoopvoorraad, die volgens het gedoogbeleid in de coffeeshop mocht worden aangehouden, aan te vullen: de zogenaamde stash. Het hof acht ook van belang dat het bestuur van de gemeente Leiden het houden van een stash inherent vond aan het exploiteren van een coffeeshop.

2 juni 2016
Kamervragen van Kooiman (SP) en Bergkamp (D66) aan minister Van der Steur (VenJ) over legale wietteelt als positieve mensenrechtenverplichting.

2 juni 2016
Amsterdam zoekt een geschikte locatie voor experiment gereguleerde wietteelt.

2 juni 2016
Uit onderzoek blijkt een verband tussen online marketing en alcoholgebruik jongeren.

31 mei 2016
Wietteelt hoeft niet gereguleerd te worden, maar het kan wel.

31 mei 2016
Steeds minder jongeren onder de 16 roken, volgens het CBS. In andere leeftijdsgroepen is geen daling zichtbaar.

30 mei 2016
Legalisering van wietteelt zou ruim 150 miljoen euro per jaar kunnen opleveren, volgens berekeningen van ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

30 mei 2016
Volgens D66 staat de deur open voor het reguleren van de wietteelt.

30 mei 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Bruins Slot en Van Toorenburg (CDA) over het bericht 'Nieuwe drug vervangt de zware XTC-pil'.

30 mei 2016
Uit onderzoek van TabakNee blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor het verhogen van accijns op tabak is en voor het beperken van het aantal verkooppunten.

30 mei 2016
Uit onderzoek in opdracht van gemeenten die de wietteelt willen reguleren blijkt dat het internationaal recht ruimte biedt voor legalisering van de teelt van cannabis.

30 mei 2016
Uit onderzoek blijkt dat internationale mensenrechtenverdragen ruimte bieden voor de regulering van cannabis.

30 mei 2016
Gemeenten roepen op tot verruiming van de mogelijkheden voor regulering van de teelt en handel van cannabis voor recreatief gebruik.

25 mei 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het besluit tot wijziging Besluit uitvoering Tabakswet.

24 mei 2016
De Taskforce Brabant Zeeland pakt de wietteelt aan in Zuid Nederland.

23 mei 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) met een reactie op de mail van KH Legal Advice aangaande het supermarktkartel tegen Ageviewers.

23 mei 2016
Kamerbrief van minister Van der Steur (VenJ) over stand van zaken artikel 11a Opiumwet.

20 mei 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) vindt dat rokers zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.

20 mei 2016
Nieuwe tabaksregels dwingen tabaksindustrie tot bezinning.

20 mei 2016
Nare plaatjes op sigarettenpakjes helpen niets, aldus de tabaksindustrie.

20 mei 2016
De website ikstopnu.nl en de bijbehorende stoplijn met het gratis 0800-1995 nummer zijn gelanceerd

19 mei 2016
In Bodegraven verkoopt 80 procent van de ondernemers alcohol aan minderjarigen.

19 mei 2016
Nieuwe regels voor sigarettenpakjes: afschrikwekkende plaatjes.Het kan effectiever

18 mei 2016
Naleving leeftijdsgrens bij de verkoop tabak verbeterd bij tankstations, blijkt uit onderzoek van de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak (TNLT).

18 mei 2016
NIX18 wordt steeds meer de norm. Uit de jaarevaluatie van campagnes blijkt dat in 2015 bijna 400.000 euro belastinggeld naar de NIX18 campagne is gegaan. De kennis over het merk NIX18 groeit. Steeds meer mensen kennen NIX18 en weten waar het voor staat. Het totaalbereik en de herinnering van de campagne is hoog. Dit wordt verklaard door de brede inzet van het campagnelogo, bijvoorbeeld in supermarkten.

18 mei 2016
Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten.

17 mei 2016
De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat vervoerder UPS niet het slijtersbedrijf uitoefent zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet. Volgens de rechtbank heeft UPS slechts sterke drank afgeleverd namens een in Duitsland gevestigde slijter en is er geen sprake van overtreding van de Drank- en Horecawet.

17 mei 2016
Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 59% van de Nederlanders vindt dat tabak uit het zicht moet worden gehaald.

13 mei 2016
Pleidooi van de VNG voor modernisering cannabisbeleid.

13 mei 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

6 mei 2016
Ageviewers heeft deze week een brief gestuurd aan alle gemeenten over de gevolgen van de nietig verklaring door de rechtbank Den Haag van de ‘Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’ van het CBL.

2 mei 2016
Volgens het Trimbos instituut wordt het middel 4-fluoramfetamine (4-FA) steeds vaker gebruikt.

2 mei 2016

Het middel 4-fluoramfetamine (4-FA) vervangt zware XTC pillen. Het middel 4-FA valt (nog) niet onder de Opiumwet.

2 mei 2016
De discussie over cannabis zit in Nederland op slot, maar Canada zoekt naar de sleutel.

2 mei 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Ziengs en Van Oosten (VVD) over nieuwe moleculaire drugs die niet onder de Opiumwet vallen.

29 april 2016
Advocaat Bénédicte Ficq gaat aangifte doen tegen tabaksfabrikanten. Meer informatie is te vinden op de site sickofsmoking.

28 april 2016
Verzoek van de vaste commissie voor VWS aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) om een reactie op de mail van KH Legal Advice van 19 april 2016 aangaande het supermarktkartel tegen Ageviewers.

28 april 2016
Vragen van Van der Staaij (SGP) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het bericht dat artsen dronken patiënten zat zijn en strengere regels eisen.

26 april 2016
De Eerste Kamer is akkoord met de gewijzigde Tabaks- en rookwarenwet met verschillende verplichtingen uit de Europese Tabaksproductenlijn.

26 april 2016
Brief van het ministerie van VWS aan producenten, distributeurs en importeurs over de nieuwe regels voor tabak- en rookwaren.

25 april 2016
Alcohol ID campaign violates legislation.

25 april 2016
Er zijn steeds minder coffeeshops in Nederland, blijkt uit onderzoek van Intraval

24 april 2016
Artsen zijn dronken patiënten zat en eisen strengere regels.

23 april 2016
Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen moet de overheid meer doen aan voorlichting over de gevaren van alcohol. Alcohol moet moeilijker verkrijgbaar zijn en flink duurder worden. Op flessen en blikjes moet een waarschuwing komen over het gevaar voor de gezondheid, net als bij sigaretten.

22 april 2016
The Hague Court: Dutch alcohol and tobacco ID campaign in violation of anti-trust legislation.

22 april 2016
De ChristenUnie wil dat er met ingang van volgend jaar geen nieuwe rookruimtes in de horeca bijkomen en heeft hiervoor een voorstel ingediend.

20 april 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer twee rapporten gestuurd over GHB.

20 april 2016
VWS heeft verboden contact met het CBL over de leeftijdsgrens bij de verkoop van tabak.

20 april 2016
Toespraak van staatssecretaris Van Rijn (VWS) tijdens UNGASS 2016: fight drugs, protect people.

20 april 2016
Nederlandse drugsbeleid is een voorbeeld voor de wereld, maar is dat wel zo?

20 april 2016
Canada gaat het recreatief gebruik van canabis legaliseren in 2017.

19 april 2016
Het Nederlandse drugsbeleid volgens staatssecretaris Van Rijn (VWS): een schone naald voor de junk, cel voor de dealer.

18 april 2016
De keiharde oorlog tegen drugs heeft gefaald, wat nu?

18 april 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA), Voordewind (CU), Leijten (SP) en Van der Staaij (SGP) over het supermarktkartel tegen Ageviewers.

18 april 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Leijten en Van Gerven (SP) over de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak.

18 april 2016
Volgens de rechtbank Overijssel is het niet toegestaan om op grond van artikel 35, eerste lid van de Drank- en Horecawet een ontheffing te verlenen voor wijnproeverijen.

16 april 2016
Het OLVG luidt de noodklok vanwege de overlast van alcoholgebruikers op de spoedeisende hulp.

16 april 2016
XTC is helemaal niet zo gevaarlijk, volgens hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink. Het zou beter zijn als XTC wordt gereguleerd, net als cannabis.

15 april 2016
De meeste jongeren vinden de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol goed, blijkt uit onderzoek van het CBS.

15 april 2016
De VNG is verrast door de aangifte van de SlijtersUnie.

14 april 2016
NRC checkt de uitspraak dat Nederland in Europa hofleverancier is van drugs. NRC beoordeelt deze stelling als ongefundeerd.

14 april 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) op NPO Radio 1 over de war on drugs.

13 april 2016
Onderzoekers hebben de effecten van LSD op verschillende hersengebieden aangetoond.

13 april 2016
SlijtersUnie doet aangifte tegen de VNG, wegens opzettelijke uitlokking van overtreding van de Drank- en Horecawet.

13 april 2016
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (IenM) op vragen van Dijkstra en Van Veldhoven (D66) over het gegeven dat de Rijksoverheid samenwerkt met de tabaksfirma Japan Tobacco International (JTI).

12 april 2016
Een massamediale campagne over XTC is gevaarlijk, volgens Ninette van Hasselt van het Trimbos instituut.

6 april 2016
Nederland is drugsland nummer 1, volgens een nieuw Europees rapport.

5 april 2016
Europeanen besteden jaarlijks zeker 24 miljard euro aan drugs, volgens een rapport van Europol en de EMCDAA. Nederland is een belangrijk productieland van wiet en xtc en blijft een populair doorvoerland voor vrijwel alle drugs.

5 april 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Leijten en Van Gerven (SP) over het bericht ‘Toename aantal alcoholintoxicaties in 2015’.

5 april 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Van der Staaij (SGP) over een forse toename van het aantal comazuipers.

5 april 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Voordewind (CU) over een toename van het aantal jonge comazuipers.

5 april 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers.

4 april 2016
Handhaven van de leeftijdsgrens bij de verkoop van tabak is een farce.

4 april 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over additieven in tabaksproducten en over de actieve openbaarmaking van correspondentie met de tabaksindustrie.

1 april 2016
Memorie van antwoord van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten.

1 april 2016
Rapport "Kopen en verkrijgen van tabak door jongeren, implicaties voor preventie, handhaving en naleving" van Intraval en Nuchter.

1 april 2016

Kamerbrief van staatssecretaris Van RIjn (VWS) over de handhavingscijfers van het rookverbod en de leeftijdsgrens.

1 april 2016
Een wijntje bij de kapper of flessen alcohol in de rekken bij de boekwinkel. Het mag definitief niet. Alcohol leent zich niet voor experimenten, volgens de Koninklijke Slijters Unie.

31 maart 2016
Volgens de Rechtbank Overijssel mag een boekhandel in Zwolle geen wijn verkopen en moet de gemeente daarop handhaven. De DHW kent geen wettelijke bepaling, waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving, in die zin dat overtreding daarvan kan worden toegestaan en van handhavend optreden kan worden afgezien.

31 maart 2016
Kamervragen van Leijten en van Gerven (SP) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak.

30 maart 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over gemeenten die willen experimenteren met horeca-mengvormen die strijdig zijn met de wet.

29 maart 2016

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Agema (PVV) over de tv-spot 'XTC-facts' van de Stichting Ideële Reclame (SIRE).

26 maart 2016
Een pilletje kan (meestal) geen kwaad, aldus een woordvoerder van het Trimbos instituut in het Parool.

25 maart 2016
De Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak is een samenwerking van brancheverenigingen van tabaksverkopers, mede bestuurd en betaald door de tabaksindustrie.

25 maart 2016
Uitstelbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA), Voordewind (CU), Leijten (SP) en Van der Staaij (SGP) over het kartel van de supermarktbranche tegen Ageviewers. 

21 maart 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Ziengs (VVD) over de explosieve groei van het aantal comazuipers.

20 maart 2016
De drugshandel via internet groeit en met nieuwe moleculaire drugs wordt de Opiumwet omzeild.

19 maart 2016
De overheid is aan zet bij leeftijdscontrole, aldus de producent van Ageviewers.

18 maart 2016
Jumbo voert gedeeltelijke display ban voor tabak in.

17 maart 2016
Amsterdam weet wel raad met drugs.

17 maart 2016
Alcohol en drugs bij evenementen: leidraad voor gemeenten.

16 maart 2016
Kamervragen van Volp (PvdA), Leijten (SP), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het kartel van de supermarktbranche tegen Ageviewers.

15 maart 2016
Jongeren starten later met het drinken van alcohol. Het binge drinken blijft echter zorgwekkend hoog.

14 maart 2016
Antwoorden van minister Van der Steur (VenJ) op vragen van Bergkamp (D66) over het vonnis van de rechtbank Amsterdam in de zaak van de HIV-patiënt die zijn eigen hennep mag telen.

14 maart 2016
Volgens de Nederlandse regering moet het internationale drugsbeleid zich meer richten op volksgezondheid.

12 maart 2016
Uitzending van Argos op NPO Radio1 over het kartel tegen handhaving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol. Met een bijdrage van Kaj Hollemans van KH Legal Advice.

12 maart 2016
Een verbod op het uitstallen van pakjes sigaretten in supermarkten leidt tot minder roken.

11 maart 2016
Reactie van STAP op het kartel van de supermarktbranche tegen Ageviewers.

11 maart 2016
De zwakste schakel bij leeftijdscontrole is de kassière.

10 maart 2016
Pleidooi van D66 in het Parool voor het reguleren van wietteelt voor coffeeshops.

10 maart 2016
Analyse van TabakNee van het kartel van het CBL en Jumbo tegen Ageviewers.

10 maart 2016
Comazuipen versus de leeftijdsgrens van 18 jaar.

10 maart 2016
Kamervragen van Volp (PvdA) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het stijgende aantal jonge comazuipers.

10 maart 2016
Kamervragen van Voordewind (ChristenUnie) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over een toename van het aantal comazuipers. 

10 maart 2016
Reactie van het CBL op het vonnis van de rechtbank Den Haag in de kartelzaak tegen Ageviewers.

9 maart 2016
Volgens de rechtbank Den Haag hebben het CBL en Jumbo de Mededingingswet overtreden door het Ageviewers systeem bewust buiten de deur te houden. Er is sprake van een kartel. De rechtbank heeft de CBL Code ‘Verantwoorde Alcoholverkoop in de supermarkt’ en de CBL Campagne ‘Noggeen20’ nietig verklaard en het CBL en Jumbo moeten een schadevergoeding betalen aan Ageviewers. Ageviewers gaat aangifte doen tegen de betrokken bestuurders.

9 maart 2016
Kamervragen van Leijten en Van Gerven (SP) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het bericht ‘Toename aantal alcoholintoxicaties in 2015’.

9 maart 2016
De ChristenUnie pleit voor aanscherping controle alcoholverkoop.

8 maart 2016
Fors meer jonge comazuipers, blijkt uit onderzoek van STAP en het NSCK.

8 maart 2016
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van Van Dijk (PvdA) over het vonnis van de rechtbank Amsterdam in de zaak van de HIV-patiënt die zijn eigen hennep moet telen.

5 maart 2016
Tabaksbranche huilt krokodillentranen over de slechte naleving van de leeftijdsgrens.

2 maart 2016
De gevolgen van alcoholmisbruik en de preventie daarvan.

2 maart 2016
De overeenkomst die de gemeente Haarlem met de plaatselijke coffeeshops had gesloten en waarvoor de burgemeester zelfs een certificaat met keurmerk had afgegeven, wordt niet meer nageleefd.

1 maart 2016
Ondanks een recente uitspraak van de Raad van State, komt er geen verruiming van het coffeeshopbeleid, aldus minister Van der Steur in reactie op mondelinge vragen van Van Toorenburg (CDA). 

1 maart 2016
Antwoorden van minister Van der Steur (VenJ) op vragen van Kooiman (SP) en Bergkamp (D66) over een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam inzake coffeeshops.

29 februari 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen rond UNGASS 2016.

27 februari 2016
Uit onderzoek van het AD blijkt dat de kans dat horecagelegenheden in de grote steden een boete krijgen als ze drank verkopen aan minderjarigen verwaarloosbaar is.

22 februari 2016
"Wijn drinken in een schoenenzaak is belachelijk" aldus KHN, afdeling Amsterdam.

20 februari 2016
Opinie van TabakNee in Trouw: geen tabak voor generaties na 2017. 

18 februari 2016
Het is slecht gesteld met de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Utrecht.

17 februari 2016
De gemeente Stadskanaal ondersteunt een proef met gecontroleerde teelt van cannabis door coffeeshop Wiz-Art.

16 februari 2016
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Kooiman en Van Nispen (SP) over het bericht dat de politie zelf drugs gaat testen.

16 februari 2016
Kamervragen van Kooiman (SP) en Bergkamp (D66) over een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam inzake coffeeshops.

16 februari 2016
Nederlandse burgemeesters maken zich zorgen over de wiethandel.

15 februari 2016
Stichting Eindspel Tabak wil een wettelijk verbod op de verkoop van tabaksproducten aan kinderen die na 1 januari 2017 worden geboren. De stichting presenteert een rapport over de economische kosten van roken.

13 februari 2016
Opinie van STAP in Trouw: pak de producent van drank aan, niet de gebruiker.

12 februari 2016
Reactie van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Tweede Kamer over de Argos-uitzending van 23 januari 2016.

10 februari 2016
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) schept geen duidelijkheid over de inzet van ID-scanners bij leeftijdscontrole en wimpelt de Kamervragen af.

10 februari 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Van Gerven en Leijten (SP) over het bericht 'Inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole tabak in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens'.

9 februari 2016
Reactie van de VNG op de brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de pilot mengvormen horeca: Gemeenten hoeven geen verantwoording af te leggen.

9 februari 2016
Kamerbrief van minister van der Steur (VenJ) over de bevindingen uit het rapport 'Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014, verdiepende studie in vijf gemeenten' van het Bonger instituut voor Criminologie. Er blijkt een duidelijk lokaal karakter van de (beleving van) overlast. Strikt genomen neemt sSoftdrugs gerelateerde overlast twee vormen aan: coffeeshopklanten die verkeersoverlast en parkeeroverlast veroorzaken en drugsrunners rond coffeeshops.

6 februari 2016
Ondanks de oproep van staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaat de VNG door met de blurring pilot.

5 februari 2016
Aanvullende schriftelijke vragen van de vaste commissie voor VWS aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de uitzending van Argos van 23 januari 2016. 

5 februari 2016
NRC checkt het bericht dat jongeren per jaar 2 miljoen keer alcohol kopen. NRC beoordeelt de uitspraak van de onderzoekers als ongefundeerd.

4 februari 2016
Volgens een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam zijn hash en wiet goed voor de schatkist en is het huidige gedoogbeleid tweeslachtig.

3 februari 2016
Kamervragen van Ziengs (VVD) over de explosieve groei van het aantal comazuipers.

3 februari 2016
Koninklijke Horeca Nederland is van mening dat jongeren onder de achttien die worden betrapt op het drinken van alcohol een hogere boete moeten krijgen.

3 februari 2016
De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs vindt dat jongeren van 18 jaar en ouder een boete moeten krijgen als zij alcohol kopen voor hun minderjarige vrienden.

1 februari 2016
Kamervragen van Volp (PvdA) over mengvormen die in strijd zijn met de wet.

1 februari 2016
Kamervragen van Dijkstra en Van Veldhoven (D66) over de verboden samenwerking tussen de Rijksoverheid en de tabaksindustrie.

1 februari 2016
Alcohol kopen makkie voor tieners.

1 februari 2016

Minderjarige jongeren slagen er jaarlijks ongeveer 2 miljoen keer in alcoholhoudende drank te kopen.

1 februari 2016
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de voortgang van het alcoholbeleid. De staatssecretaris informeert de Kamer over de wijze waarop de evaluatie van de Drank- en Horecawet zal worden uitgevoerd, geeft antwoord op Kamervragen van Volp (PvdA) en Bruins Slot (CDA) en stuurt twee rapporten naar de Kamer. De factsheet "Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren" en het rapport "Alcoholgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding".

1 februari 2016
Nieuwsbrief Monitor Drugs Incidenten.

29 januari 2016
Verslag van het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (34234).

28 januari 2016
Verslag van Unity van het Algemeen Overleg inzake drugs in de Tweede Kamer.

28 januari 2016
In Trouw roepen Vera Bergkamp (D66) en Marith Volp (PvdA) op de falende aanpak op het gebied van drugs te stoppen. De oorlog tegen drugs werkt niet en het accent moet verschuiven naar preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's.

27 januari 2016
Het convenant over een display ban voor tabak lijkt van de baan, nu de tabaksbranche heeft aangegeven dat zij tabak niet zullen afdekken.

26 januari 2016
Uitzending van Een Vandaag over het heropenen van het onderzoek naar de Teevendeal, met daarin een interview met mr. K. Hollemans naar aanleiding van de uitzending van Argos over het verwijderen van documenten door het ministerie van VWS.

25 januari 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Voordewind (CU) over jongeren die gemakkelijk onbeperkt kunnen drinken op oudejaarsavond.

25 januari 2016
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) bij het rapport “Evaluatie Qatverbod” van het Bonger instituut voor Criminologie. Volgens de staatssecretaris heeft de plaatsing van Qat op lijst II van de Opiumwet tot overwegend positieve resultaten heeft geleid, met name op het
gebied van gebruik, handel en overlast.

25 januari 2016
Kamerbrief van minister Van der Steur (VenJ) over het onderzoek naar GHB gebruik op het platteland en forensisch medische arrestanten zorg.

23 januari 2016
Volgens Argos houdt staatssecretaris Van Rijn (VWS) nog steeds informatie achter over de bij VWS verwijderde mails.

23 januari 2016
Maandag doet de rechter uitspraak in drie rechtszaken die de Koninklijke Slijtersunie en STAP tegen gemeenten hebben aangespannen omdat zij toestaan dat winkels alcohol schenken of verkopen.

22 januari 2016
De proef waarbij winkeliers hun klanten een glaasje alcohol mogen schenken is in strijd met de Drank- en Horecawet. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) is fel gekant tegen de proef die binnenkort in drie winkelgebieden in Amsterdam van start gaat.

21 januari 2016
Antwoorden van minister Van der Steur (VenJ) op vragen van Oskam en Rog (CDA) over coffeeshops die in verzet komen tegen de komst van scholen in de buurt.

19 januari 2016
Nieuwsbrief Tabaksontmoediging, nr 1, januari 2016.

18 januari 2016
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) bij het rapport van het RIVM over pesticiden en schimmels op cannabis. Uit het onderzoek van het RIVM komen geen concrete aanwijzingen naar voren dat de cannabis uit coffeeshops zodanig is vervuild met pesticiden of schimmels dat dit een gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengt.

18 januari 2016
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het verzoek de aangekondigde blurring-pilot niet in de huidige vorm van start te laten gaan.

18 januari 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over het bericht dat de pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toch in strijd is met de Drank- en Horecawet.

18 januari 2016
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van Van Gerven (SP) over het bericht dat de VNG een pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ start.

16 januari 2016
NPO Radio 1: producent van leeftijdscontrolesysteem Ageviewers daagt supermarkten voor de rechter.

15 januari 2016
Reactie van GGZ Nederland op de beleidsvisie drugspreventie van het ministerie van VWS.

15 januari 2016
Antwoorden van minister Van der Steur (VenJ) op vragen van Kooiman (SP) over de route tussen wietkweker en coffeeshophouders. 

14 januari 2016
Ruime steun in de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel waarin staat dat er een verplicht middelenonderzoek moet komen voor verdachten van een geweldsmisdrijf waar een voorlopige gevangenisstraf op staat. Mensen die onder invloed van drank of drugs geweld plegen, kunnen een hogere straf krijgen.

12 januari 2016
Vragen en antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS.

11 januari 2016
De inzet van ID-scanners bij de leeftijdscontrole van alcohol en tabak is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens, volgens een recente publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens. De SP heeft Kamervragen gesteld. 

11 januari 2016
Vierde deel van de analyse van TabakNee van de plannen van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op het gebied van tabak: er komt geen plain packaging en de displayban voor tabaksproducten gaat op de lange baan.

8 januari 2016
Supermarkten gaan pakjes sigaretten en shag in de winkel uit het zicht halen. Niet om klanten te ontmoedigen om rookwaren te kopen, maar vanwege de schokkende foto's die vanaf mei op de pakjes staan.

8 januari 2016
Volgens burgemeester Depla van Breda legt het huidige drugsbeleid de rode loper uit voor criminelen. 

8 januari 2016
Derde deel van de analyse van TabakNee van de plannen van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op het gebied van tabak: een ondeugdelijk leeftijdscontrolesysteem is prima.

6 januari 2016
Een medewerker van coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht vertelt aan dagblad Trouw hoe de inkoop van cannabis in zijn werk gaat.

6 januari 2016
Tweede deel van de analyse van TabakNee van de plannen van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op het gebied van tabak: geen betere naleving van de leeftijdsgrens en niet minder verkooppunten.

5 januari 2016
Tweede Nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten.

5 januari 2016
Vijftig procent van de Nederlanders is voor het reguleren van cannabisteelt.

4 januari 2016
Eerste deel van de analyse van TabakNee van de plannen van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op het gebied van tabak: geen flinke accijnsverhoging op tabak.

2 januari 2016
Nederlandse coffeeshops zetten één miljard euro om.

31 december 2015
Kamervragen Voordewind (CU) over jongeren die gemakkelijk onbeperkt kunnen drinken op oudejaarsavond.

23 december 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer in een brief over de laatste stand van zaken rond tabaksontmoediging.

21 december 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Oskam (CDA) over het bericht 'Meer drugszaken sneuvelen bij rechter'.

18 december 2015
De GGD Amsterdam opent een testservice voor drugs en neemt daarmee de taken over van Stichting Adviesburo Drugs, die haar testservice per 1 januari beëindigt.

17 december 2015
Volgens de NRC laat de verkoop van alcohol aan de jeugd vooral het opportunisme van de branche zien.

16 december 2015
Personeel in de supermarkt worstelt met de leeftijdsgrens voor kopen van drank.

15 december 2015
Jeugd komt nog steeds heel gemakkelijk aan drank, blijkt uit onderzoek van STAP en de Universiteit Twente.

11 december 2015
Leeftijdsgrens van 18 jaar en een reclameverbod voor de e-sigaret.

10 december 2015
Agenda van het Algemeen Overleg drugs op 21 januari 2016.

9 december 2015
Gemeente Breda wil gecontroleerde verkoop en productie van cannabis.

9 december 2015
De vaste commissie voor VWS heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) een reactie gevraagd op het bericht dat vers bier in het koelvak van de supermarkt wordt verkocht.

8 december 2015
Het legaliseren van cannabis kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het vraagstuk rond obesitas.

7 december 2015
Gezondheid in het geding door huidig cannabisbeleid.

7 december 2015
Gemeente Rotterdam zet loktieners in bij de controle van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol.

3 december 2015
Zwijndrecht is klaar voor een experiment met wietteelt.

2 december 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake wijziging van de Tabakswet gestuurd. Het gaat om de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU over de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten.

1 december 2015
De correspondent: "Wat als alle drugs legaal zouden zijn?"

1 december 2015
Bijdrage van KH Legal Advice in de Telegraaf: "Teelt via ontheffing van de Opiumwet".

1 december 2015
Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer is en blijft tegen elke vorm van regulering van wietteelt.

30 november 2015
Reacties op het voorstel van de VNG over het reguleren van de teelt van cannabis.

30 november 2015
Gemeenten: haal de wietteelt uit het illegale circuit. In het rapport "Het failliet van het gedogen" bepleit de VNG invoering van een systeem van gemeentelijke vergunningen voor de hele cannabisketen.

26 november 2015
Kamervragen van Volp (PvdA) over het bericht dat de VNG-pilot in strijd is met de Drank- en Horecawet.

25 november 2015
Kamervragen Van Gerven (SP) over het bericht dat de VNG een pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ start.

25 november 2015
Het kost jongeren weinig moeite om op een 18+ feest binnen te komen. Als ze eenmaal binnen zijn kunnen ze zonder problemen alcohol en sigaretten kopen.

24 november 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Oskam (CDA) en Segers (ChristenUnie) over de toegestane hoeveelheid harddrugs tijdens en het drugsgebruik op het Amsterdam Dance Event.

23 november 2015
Verzoek van Bruins-Slot (CDA) aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) om een brief over de stand van zaken rond "naming and shaming".

23 november 2015
Amsterdam wil loktoeristen gaan inzetten tegen straatdealers.

23 november 2015
De fabrikanten van de vijf meest populaire gezinsspelen hebben in het kader van de NIX18 campagne zogenaamde aankaarten gemaakt.

20 november 2015
Sinds juli 2015 zijn toeristen weer welkom in de coffeeshops in Eindhoven. Volgens een tussentijds rapport zijn er louter positieve ervaringen. De straatdealers zijn weg.

19 november 2015
De pilot van de VNG met lokale experimenten met mengvormen van retail / horeca is in strijd met de Drank- en Horecawet.

18 november 2015
Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Hof over de bevoorrading van coffeeshop The Grass Company in Den Bosch. 

18 november 2015
De inzet van loktieners begint zijn vruchten af te werpen bij de handhaving van de Drank- en Horecawet in de gemeente Utrecht.

17 november 2015
Top 5 kanshebbers experiment wietteelt.

17 november 2015
Antwoorden van minister Van der Steur (VenJ) op vragen van Volp (PvdA) over de opkomst van lachgas als partydrug bij minderjarigen. 

16 november 2015
De vaste commissie voor VWS heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van VWS over zijn brief van 10 november 2015 houdende de reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015, om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS.

12 november 2015
Uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch over het bevoorraden van coffeeshops. Het Hof legt geen straf op voor het bevoorraden van 2 coffeeshops, omdat coffeeshops een belangrijke maatschappelijke functie hebben en coffeeshop The Grass Company zich aan alle regels van het gedoogbeleid heeft gehouden.

11 november 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) betreurt het dat er vanuit zijn ministerie een verzoek is gedaan om documenten te vernietigen. Een leidinggevende ambtenaar had inderdaad opdracht gegeven om mails te verwijderen, zo blijkt uit de Kamerbrief met het feitenrelaas.

10 november 2015
Minderjarige kan gemakkelijk aan drank komen, blijkt uit nalevingsonderzoek bij 18 gemeenten in Zuid-Limburg.

9 november 2015
In de zaak van Stichting Rookpreventie Jeugd tegen de Staat over contacten van de overheid met de tabaksindustrie heeft de rechtbank in Den Haag de vordering van de stichting afgewezen.

9 november 2015
Jaarbericht Nationale Drugs Monitor 2015.

6 november 2015
Veel jongeren in de ban van drank en drugs. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor die het Trimbos-instituut heeft gepubliceerd.

5 november 2015
Politiek denkt na over MDMA (XTC).

5 november 2015
Mexico zet eerste stap naar legalisering van cannabis.

5 november 2015
Antwoorden van ministers Koenders (BZ) en Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) vragen over de inzet van Nederland tijdens de United nations General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug Problem die in 2016 zal plaatsvinden.

4 november 2015
Staatssecretaris Van Rijn wil ouders helpen om drugsgebruik onder jongeren bespreekbaar te maken.

3 november 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn over beleidsvisie drugsgebruik. 

2 november 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Ziengs (VVD) over het bericht 'Clean Air Nederland: niet meer roken in eigen tuin'.

2 november 2015
VWS verspreidt onjuiste informatie over het vernietigen van documenten. Staatssecretaris Van Rijn ging wel degelijk akkoord met het plan van de gemeente Utrecht over de inzet van loktieners.

1 november 2015

Ambtenaar moest documenten van VWS laten verdwijnen.

31 oktober 2015
Ministerie van VWS vernietigde documenten uit angst voor een Wob-verzoek, zo blijkt uit een uitzending van Argos. De Kamer vraagt om opheldering

30 oktober 2015
De VNG start op verzoek van een aantal gemeenten een pilot die verkoop van winkelproducten in de horeca mogelijk maakt. De pilot loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017.

29 oktober 2015
Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over regulering/legalisering van hennepteelt. De principieel biologische teler van hennepplanten is strafbaar, maar hem wordt geen straf of maatregel opgelegd.

28 oktober 2015
Cannabis is een effecfief medicijn tegen ADHD, zo blijkt uit een Duitse studie.

26 oktober 2015
De VNG start op verzoek van een aantal gemeenten een pilot reguleren mengvormen winkel/horeca.

22 oktober 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de resultaten van het onderzoek 'Kooppogingen alcohol door jongeren' van Bureau Intraval.

22 oktober 2015
Forse stijging van het gebruik van medicinale cannabis. De drug, die wordt gebruikt door patiënten met chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom, kanker en aids, gaat in 2015 naar verwachting 24.600 keer over de toonbank bij apotheken. Dat is een stijging van 45 procent in vergelijking met vorig jaar.

22 oktober 2015
Slijters gaan de strijd aan met inpandige borrelshops.

20 oktober 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het onderzoek 'Tot in de kleine uurtjes' van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca.

19 oktober 2015
Factsheet Display ban verkooppunten tabak van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging.

19 oktober 2015
Burgemeester van Maastricht: het Nederlandse softdrugsbeleid is failliet, maar in Den Haag ontbreekt het aan lef om dat te erkennen.

15 oktober 2015
Volgens deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam moet de omvang van de voorraad worden bezien tegen de achtergrond van de praktijk van het huidige gedoogbeleid, waarbij veel, zo niet alle, coffeeshops (noodzakelijkerwijs) over meer voorraad dan de maximaal toegestane 500 gram beschikken.

14 oktober 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Kooiman (SP) over het bericht 'Politie die drugslabs ontruimde onverantwoord‟ ingezet' over de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen. Ook de antwoorden op vragen van Marcouch en Volp (PvdA) over het bericht dat de politie dagelijks met levensgevaarlijke chemicaliën werkt.

13 oktober 2015
Minister Van der Steur (VenJ) wil opheldering van het OM over het bezit van harddrugs tijdens ADE. Met een grens van 5 XTC pillen hanteert het OM in Amsterdam soepelere richtlijnen dan in de rest van het land. Ook vindt de minister de inzet van drugshonden bij feesten een goed idee. "De war on harddrugs moet keihard worden gevoerd", aldus de minister.

13 oktober 2015
STIVA poort: Nederlands alcoholbeleid toelichten in Europa.

12 oktober 2015
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan alle gemeenten over lokaal en nationaal alcoholbeleid.

5 oktober 2015
MDMA zat, XTC pillen worden steeds zwaarder.

2 oktober 2015
De sluiting van coffeeshops rond scholen zorgt niet voor verminderd softdrugsgebruik onder jongeren. Toch gaat de burgemeester van Amsterdam de laatste 15 coffeeshops die vlakbij onderwijsinstellingen liggen, sluiten.

1 oktober 2015
Na Colorado en Washington mag nu ook in de staat Oregon legaal wiet worden verkocht.

29 september 2015
Reactie van minister Van der Steur (VenJ) op het burgerinitiatief 'Eén pil teveel maakt geen crimineel'.

29 september 2015
Zelfstandige slijterijen voelen zich gedupeerd door de ruzie tussen Ageviewers en de supermarkten.

29 september 2015
Het verbod op de verkoop van softdrugs aan niet in Nederland wonende klanten is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het discriminatieverbod van artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

29 september 2015
Primera investeert in e-sigaret. Ook tabaksfabrikanten oriënteren zich steeds meer op de markt voor e-sigaretten.

29 september 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Volp (PvdA) over winkeliers die straks alcohol mogen gaan schenken.

27 september 2015
Ageviewers beschuldigt Jumbo van kartelvorming.

26 september 2015
Uitzending van Argos over NIX18 zonder Ageviewers, met een bijdrage van KH Legal Advice.

26 september 2015
Supermarkten weigeren leeftijdscontroles goed te doen.

26 september 2015
Ageviewers staakt leeftijdscontrole alcohol en tabak.

26 september 2015
De fabrikant van leeftijdscontrolesysteem Ageviewers sleept supermarktketen Jumbo en branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) voor de rechter.

25 september 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Wolbert (PvdA) over oudere en hoogopgeleide vrouwen die behoorlijk meer zijn gaan drinken tijdens de zwangerschap.

25 september 2015
Volgens staatssecretaris Van Rijn (VWS) strekt de verplichting van artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC Verdrag) zich ook uit tot het handelen en nalaten van het parlement.

24 september 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over verduidelijking van de invulling van artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC Verdrag).

24 september 2015
Trailer van Argos radio, zaterdag 26 september om 14.00 uur op Radio 1. De uitzending gaat over de verkoop van alcohol en tabak aan jongeren.

23 september 2015
KH Legal Advice heeft een bijdrage geleverd aan de bijeenkomst van de P[C]N.

23 september 2015
Albert Heijn gaat in vijftien winkels experimenteren met het uit het zicht verkopen van tabak. KWF is enthousiast dat Albert Heijn deze stap zet en verschillende methodes gaat testen om tabak uit het zicht te halen.

22 september 2015
Het drugsgebruik onder tieners is toegenomen sinds de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik naar 18 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek onder vijfduizend jongeren tussen de 16 en 18 jaar dat is gedaan in opdracht van BNN.

21 september 2015
De NVWA heeft vorige week in drie winkels de verkoop van tabak stilgelegd, nadat herhaaldelijk was geconstateerd dat de betrokken winkels tabaksproducten verkochten aan personen jonger dan 18 jaar.

18 september 2015
De naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Noord-Holland Noord is nog (steeds) niet op orde.

17 september 2015
Kamervragen van Volp (PvdA) aan staatssecretaris van Rijn (VWS) over winkeliers die straks alcohol mogen gaan schenken. Dit naar aanleiding van berichten in de media hierover en een notitie van STAP over het fenomeen 'blurring'.

17 september 2015
Kamervragen van Berndsen-Jansen (D66) over de berichtgeving dat de belastingdienst kweekbenodigdheden voor de hennepteelt heeft doorverkocht op een veiling.

16 september 2015
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens een onderzoek bij diverse horecagelegenheden in Hoorn vastgesteld dat zij in strijd met de wet ID-scanners gebruikten.

16 september 2015
De belastingdienst heeft in beslag genomen kweekbenodigdheden voor hennepteelt verkocht op een veiling. De artikelen zijn volgens de fiscus “niet specifiek te koppelen aan hennepteelt omdat zij overal verkocht worden”, aldus een woordvoerder.

13 september 2015
Aankondiging in Trouw van het nieuwe boek van Michiel Panhuysen en Nicole Maalsté over de wietindustrie.

10 september 2015
Nieuw onderzoek van STAP geeft een goed beeld van gemeentelijke sluitingstijden voor horeca en sportkantines.

9 september 2015
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden opgelegd aan de modelkwekers van Bierum. Volgens het Hof is er geen gedoogbeleid voor het telen van wiet en hebben de modelkwekers zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

9 september 2015
Goed onderbouwd stuk in de correspondent: Red Nederland, legaliseer drugs.

7 september 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Bergkamp (D66) over het rapport van het Trimbos-instituut waaruit zou blijken dat kinderen door voorlichting op het gebied van alcohol en drugs juist nieuwsgieriger naar alcohol en drugs worden.

4 september 2015
De rechtbank Den Haag legt geen straf of maatregel op voor de bevoorrading van een coffeeshop.

4 september 2015
XTC is aan gevaarlijke opmars bezig in Nederland.

3 september 2015
Volgens de Advocaat Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie mag Schotland op gronden van bescherming van de volksgezondheid een minimumprijs voor alcohol invoeren, als op nationaal niveau kan worden aangetoond dat deze maatregel uitermate effectief zal zijn.

1 september 2015
Amsterdamse jongeren drinken, roken en blowen minder in het café, maar het gebruik van XTC is fors toegenomen, zo blijkt uit Antenne, een jaarlijks onderzoek van UvA en Jellinek naar middelengebruik tijdens het uitgaan, dat vandaag is gepresenteerd.

31 augustus 2015
De gemeente Heerlen moet niet voorop willen lopen met gereguleerde wietteelt, aldus de nieuwe burgemeester.

31 augustus 2015
Honderden overtredingen Drank- en Horecawet.

31 augustus 2015
Steeds meer ouderen hebben een drankprobleem. Het aantal alcoholisten van 55 jaar en ouder is afgelopen jaar met ongeveer 10 procent gestegen.

28 augustus 2015
Nieuwe campagne SIRE over XTC.

26 augustus 2015
De gemeente Zwijndrecht wil snel een proef met legale wietteelt.

25 augustus 2015
Uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant dat in een slijterij altijd een leidinggevende aanwezig dient te zijn, ook al is deze slijterij gevestigd in een supermarkt.

25 augustus 2015
Reactie van TabakNee op de antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op Kamervragen over het bericht 'Tabakslobby toch weer bij Van Rijn aan tafel'.

24 augustus 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Leijten en Van Gerven (SP) over het bericht 'Tabakslobby toch weer bij Van Rijn aan tafel'.

18 augustus 2015

Uit onderzoek blijkt dat de e-sigaret voor jongeren een opstapje is naar de echte sigaret.

17 augustus 2015
Volgens de STIVA heeft de overgrote meerderheid van de etiketten van alcoholhoudende dranken een zwangerschapspictogram.

17 augustus 2015

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Bergkamp (D66) over het rapport van het Trimbos Instituut waaruit zou blijken dat kinderen door voorlichting op het gebied van alcohol en drugs juist nieuwsgieriger naar alcohol en drugs worden.

7 augustus 2015
Nauwelijks controle op zuipketen.

4 augustus 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Berndsen-Jansen, Bergkamp en Verhoeven (D66) over de gevolgen van de aanpassing van de Opiumwet voor Nederlandse ondernemers in de hennepzaadindustrie en in de aanverwante industrieën.

3 augustus 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Berndsen-Jansen (D66) over het bericht dat de overheid zelf materiaal voor het kweken van hennep bij een veiling heeft aangeboden en op vragen van Rebel (PvdA) en Kooiman (SP) over benodigdheden voor hennepteelt door de overheid aangeboden op een veiling.

30 juli 2015
Heineken neemt de festivalwereld over.

27 juli 2015
Uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over in beslag genomen goederen bij een growshop. Blijkens de parlementaire geschiedenis moet sprake zijn van zowel een criminele intentie als de daaruit voortvloeiende handeling. Onvoldoende aanwijzingen dat de goederen bestemd waren voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en dat klager dit wist of ernstige reden had om dit te vermoeden. Het enkele feit dat klager goederen voor handen had die geschikt zijn voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt is onvoldoende om een criminele intentie aan te nemen.

22 juli 2015
De reactie van KHN op de kamerbrief van minister Kamp (EZ) over ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving, waaronder de Drank- en Horecawet.

20 juli 2015
Kamerbrief van minister Kamp (EZ) over ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving, waaronder de Drank- en Horecawet. Het kabinet zal bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 verkennen of bestaande belemmeringen voor het combineren van detailhandel en horeca, waaronder mengvormen waarbij men ook alcohol wil schenken, kunnen worden weggenomen. De belangen van volksgezondheid, openbare orde en veiligheid zullen hierbij als uitgangspunt dienen.

18 juli 2015
Volgens de factsheet Kerncijfers Drugsgebruik 2014 van het Trimbos-instituut hebben 900.000 Nederlanders tussen de 15 en de 64 jaar het afgelopen jaar cannabis geconsumeerd, waarvan 510.000 de afgelopen maand. Na cannabis is XTC de meest gebruikte drug. Ongeveer 270.000 Nederlanders tussen de 15 en de 64 jaar hebben het afgelopen jaar XTC gebruikt, waarvan 80.000 de afgelopen maand. Rond de 180.000 Nederlanders tussen de 15 en de 64 jaar hebben het afgelopen jaar cocaïne gebruikt, waarvan 70.000 de afgelopen maand. Het aantal amfetamine gebruikers ligt net onder dat van cocaïne. Ongeveer 140.000 Nederlanders tussen de 15 en de 64 jaar hebben het afgelopen jaar amfetamine gebruikt, waarvan 60.000 de afgelopen maand.

16 juli 2015
STAP verzet zich tegen de plannen van gemeenten om de regels voor alcoholverkoop te versoepelen.

15 juli 2015
Volgens Bergkamp en Berndsen (D66) moet het kabinet meer werk maken van voorlichting over drugsgebruik, nu het festivalseizoen is begonnen. Vooral de voorlichting aan buitenlandse toeristen schiet tekort.

9 juli 2015
De brancheorganisaties van tabaksdetailhandel, supermarkten, horeca en slijterijen hebben overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de controle van de leeftijdsgrens voor tabaks- en alcoholverkoop.

9 juli 2015
Volgens de rechtbank Oost-Brabant heeft de burgemeester van de gemeente Best een verzoek van de Koninklijke SlijtersUnie om handhavend op te treden tegen expediteur DPD terecht afgewezen. DPD is geen slijtersbedrijf.

8 juli 2015
Kamerbrief van Staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het besluit houdende vervanging van de bijlage van de Tabakswet van 18 juni 2015 dat op 30 juni 2015 in het Staatsblad is geplaatst (Staatsblad 2015, 252). Dit besluit vervangt de bijlage bij de Tabakswet waarmee de hoogte van de boetebedragen voor overtreding van de bepalingen van de Tabakswet worden vastgesteld.

8 juli 2015
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris van Rijn (VWS) over een ontwerpbesluit, houdende een wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, JWH-018, AM-2201 en methylon.

7 juli 2015
Door de harde aanpak van de drugscriminaliteit in Zuid Nederland verschuift de productie van synthetische drugs naar andere delen van Nederland.

6 juli 2015
In een rapport van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging zijn een aantal feiten over roken op een rij gezet.

6 juli 2015
Het Rathenau instituut waarschuwt voor automatische gezichtsherkenning bij de verkoop van alcohol.

6 juli 2015
De Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht in 2015 met de supermarktbranche een convenant te sluiten waarin wordt toegewerkt naar een displayban voor tabaksproducten. Ook is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht tot nadere afspraken te komen met Koninklijke Horeca Nederland die leiden tot verbeterde naleving van de
leeftijdsgrens voor tabaksautomaten.

6 juli 2015
Forse afname van het aantal nieuwe aanmeldingen bij verslavingsklinieken voor GHB.

3 juli 2015
Rapport van het Trimbos instituut over THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2014-2015). Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet is 15,3% (in de periode 2014/2015) ten opzichte van 14,6% (in de periode 2013/2014).

3 juli 2015
Kamervragen van Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport van het Trimbos Instituut waaruit zou blijken dat kinderen door voorlichting op het gebied van alcohol en drugs juist nieuwsgieriger naar alcohol en drugs worden.

1 juli 2015
Kamerbrief van minister Van der Steur (VenJ) over coffeeshops in Nederland in 2014. In deze brief informeert de minister de Kamer over de uitvoering van 3 aangenomen moties over het ingezetenencriterium en gaat hij in op de stand van zaken van een aantal eerdere toezeggingen.

Daarnaast zijn 2 rapporten aan de Kamer gestuurd:
1. Coffeeshops in Nederland 2014 van Bureau Intraval.
2. Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs 2014 van het Bonger instituut.

30 juni 2015
Celebrate Safe: veiligheid van bezoekers in handen van festivalorganisaties.

29 juni 2015
De nieuwe beleidsregels Boa zijn gepubliceerd. Boa’s in domein I zijn bevoegd de Drank- en Horecawet te handhaven. Daarvoor is een opleiding Drank- en Horecawet en een aanwijzing van de burgemeester nodig. Voor de opsporingsbevoegdheid met betrekking tot artikel 45 van de Drank- en Horecawet is de opleiding Drank- en Horecawet geen vereiste, zo blijkt uit een voetnoot bij domein I.

28 juni 2015
VWS steunt de komende drie jaar het initiatief Celebrate Safe. Een aanpak van de uitgaansbranche zelf met voorlichting aan bezoekers over veilig feesten, waarbij onderwerpen als drugs, alcohol, gehoorschade, veilig thuiskomen en seksuele gezondheid aan de orde komen.

27 juni 2015
De NSO geeft aan drie jaar nodig te hebben om de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van tabak fors te verhogen.

26 juni 2015
Kamervragen van Rebel (PvdA) en Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over benodigdheden voor hennepteelt door de overheid aangeboden op een veiling.

26 juni 2015
Berlijn wil vier coffeeshops openen en de hele keten in één keer uit de illegaliteit halen door de teelt te legaliseren.

25 juni 2015
Column van Marc Chavannes in NRC Handelsblad over tabak.

25 juni 2015
Reportage in Nieuwsuur: gemeenten negeren het verbod op regulering van de wietteelt.

25 juni 2015
De gemeente Zwijndrecht is voornemens wiet te gaan telen als wetenschappelijke proef.

24 juni 2015
Kamervragen van Berndsen-Jansen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de overheid zelf materiaal voor het kweken van hennep bij een veiling heeft aangeboden.

24 juni 2015
Korte analyse van het AO Tabaksontmoedigingsbeleid.

23 juni 2015
Volgens Argos vertrouwt Van Rijn nog steeds op de goede wil van de verkopers van alcohol en tabak.

23 juni 2015
In beslag genomen kweekbenodigdheden ten behoeve van de hennepteelt zijn door de overheid te koop aangeboden op een veiling.

23 juni 2015
De gemeente Eindhoven wil als proef een halfjaar stoppen met het handhaven van het ingezetenencriterium bij coffeeshops. Gedurende deze periode kan gemeten worden of het middel erger is dan de kwaal.

22 juni 2015
De gemeente Rotterdam gaat jonge testaankopers inzetten om te controleren of cafés, supermarkten en sportkantines geen alcohol verkopen aan minderjarigen.

22 juni 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Rebel (PvdA) over Nederland als grootproducent van nepsigaretten.

20 juni 2015
KWF Kankerbestrijding wil dat tabak uit het zicht van de jeugd wordt verkocht en roept staatssecretaris Van Rijn op tot wetgeving hiervoor. Uit nieuw onderzoek van TNS NIPO in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat een meerderheid (57%) van de Nederlanders het hiermee eens is.

19 juni 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) herhaalt zijn standpunt omtrent mengvormen van retail- en horecafuncties. 

19 juni 2015
Jongeren komen nog steeds veel te makkelijk aan alcohol en sigaretten. Supermarkten, slijterijen, horeca, tabaksspeciaalzaken en sportkantines houden zich nog slechter dan een jaar geleden aan de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak. Dat blijkt uit de Kamerbrief voortgang Alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol en tabak van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

19 juni 2015
Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat ID-scanners niet geschikt zijn om de beschikbaarheid van alcohol en tabak voor jongeren te beperken. De caissière is de zwakste schakel bij de verkoop van leeftijdsgebonden producten aan jongeren, ook als gebruik wordt gemaakt van ID-scanners.

19 juni 2015
In 2014 waren in Brabant tien procent meer comazuipers. Meer jongeren tussen de 12 en de 17 jaar zijn in het ziekenhuis beland als gevolg van een alcoholvergiftiging.

19 juni 2015
Interessante uitspraak van de rechtbank Limburg inzake het ingezetenen criterium. Volgens de politierechter is het ingezetenen criterium bedoeld om drugstoeristen te weren en mogen mensen die daadwerkelijk in Nederland wonen in beginsel gewoon softdrugs in een coffeeshop kopen, ook al staan ze niet ingeschreven in de basisregistratie persoonsgegevens (GBA).

18 juni 2015
Volgens het bestuur van de Cannabis Social Club 'Tree of Life' in Amsterdam is het plan van burgemeester Van der Laan geen goed idee.

18 juni 2015
Jongeren in Rotterdam kunnen nog altijd makkelijk aan alcohol komen. Vooral in sportkantines en cafés is de naleving niet op orde.

16 juni 2015
De firma Lekkerland gaat tabaksautomaten uitrusten met ID-lezers. Daarmee wordt een Agecoin overbodig.

16 juni 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Smaling en Kooiman (SP) over het bericht dat drugsafval het riool overspoelt.

16 juni 2015
Uit een onderzoek van advocatenkantoor Lexence en Bureau Stedelijke Planning blijkt dat de ontwikkeling van blurring in de weg wordt gezeten door de huidige wet- en regelgeving.

12 juni 2015
De Alliantie Nederland Rookvrij heeft onderzoek laten doen naar de uitvoering van artikel 5.3 uit het Kaderverdrag Tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2005 (FCTC Verdrag). Dit artikel stelt dat het volksgezondheidsbeleid moet worden beschermd tegen commerciële en andere belangen van de tabaksindustrie. In de aanbevelingen van het rapport van OGG staat dat de Nederlandse overheid geen enkel contact meer met de tabaksindustrie zou moeten hebben, tenzij het gaat over technische uitvoeringskwesties van beleid. Daarbij is het vooral van belang dat er volledige openbaarheid en transparantie is over deze contacten.

12 juni 2015
Reguleren van de wietteelt opnieuw afgewezen.

11 juni 2015
Verslag van het debat in de Tweede Kamer over gereguleerde wietteelt in steden.

11 juni 2015
De PvdA pleit voor kwaliteitscontrole bij cannabis.

10 juni 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op vragen van Kooiman (SP) over de gemeentelijke plannen om wietteelt te reguleren en andere vragen ten aanzien van het Nederlands drugsbeleid.

10 juni 2015
70% van de Nederlanders is voorstander van gereguleerde of gelegaliseerde hennepteelt, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Motivaction.

10 juni 2015
In de gemeente Maastricht is een motie aangenomen om experimenten en initiatieven voor regulering van wietteelt door te zetten

10 juni 2015
De VVD in de gemeente Amsterdam vindt dat winkeliers zonder horecavergunning ook alcohol mogen schenken.

9 juni 2015
Aanbiedingsbrief van minister van der Steur (VenJ) bij de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen.

9 juni 2015
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over een ontwerpbesluit houdende samenvoeging van de algemene maatregelen van bestuur op basis van de Tabakswet tot één besluit: het Besluit uitvoering Tabakswet.

9 juni 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Rebel (PvdA) over de preventie- en handhavingplannen voor de Drank- en Horecawet.

8 juni 2015
Kamervragen van Berndsen-Jansen, Bergkamp en Verhoeven (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken over de gevolgen van de onlangs ingevoerde aanpassing van de Opiumwet voor Nederlandse ondernemers in de hennepzaadindustrie en in de aanverwante industrieën.

5 juni 2015
TabakNee vraagt zich af wat het standpunt van de PvdA is als het gaat om tabaksbeleid.

4 juni 2015
Volgens het Europees drugsrapport 2015 van het EMCDDA is cannabis de populairste drug in Europa. In totaal hebben 79 miljoen Europeanen minstens een keer cannabis gebruikt. Cocaïne staat met 15,6 miljoen (eenmalige) gebruikers op een tweede plaats, gevolgd door XTC (12,3 miljoen) en amfetamine (12 mijoen). Op deze pagina staat een korte samenvatting van het rapport.

4 juni 2015
Op verzoek van KWF Kankerbestrijding heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP de informatie uit vele tientallen studies over alcohol en kanker samengevat. In totaal zijn acht factsheets samengesteld waarin onder meer wordt uitgelegd waarom alcohol kankerverwekkend is, wanneer de risico’s op het krijgen van borstkanker bij vrouwen die drinken het grootst zijn, welke drinkpatronen extra risicovol zijn en wat de extra gevaren zijn als drinkers ook roken. Alle factsheets zijn hier te vinden.

4 juni 2015
De VNG gaat samen met gemeenten na wat de mogelijkheden zijn voor de onderzoekspilot gemengde horecabestemming. Gedurende de zomerperiode (juni-augustus) worden de nodige voorbereidingen getroffen. Het plan is om dit najaar te starten. Het doel is om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen als aanbeveling bij de geplande evaluatie van de DHW eind 2016.

3 juni 2015
Bij een actie van politie en OM tegen de growshops zijn veel hennepzaden in beslag genomen. Politie en OM gaan zelf wiet telen om na te gaan of er sprake is van cannabis in de zin van de Opiumwet.

3 juni 2015

Ondanks aandringen van het Europees Parlement en verschillende lidstaten heeft de Europese Commissie besloten geen nieuwe Europese Alcohol strategie te ontwikkelen. In reactie op dit besluit hebben de NGOs laten weten uit het Alcohol & Health Forum te stappen.

31 mei 2015
De documentaire "De Vervangers" van Stichting Rookpreventie Jeugd, een film over kinderen die de plaats van overleden rokers in moeten nemen, staat online.

28 mei 2015
Evaluatie van het Amsterdam Dance Event leidt tot aanscherping van het beleid van de gemeente Amsterdam bij dance-evenementen.

27 mei 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op Kamervragen van Rog (CDA) over het bericht 'Einde dreigt voor winkelcentrum bij school', een bericht over de verkoop van tabak in een winkelcentrum dat gekoppeld is aan een onderwijsinstelling.

27 mei 2015
Meer dan twee glazen alcohol per dag is schadelijk voor het hart, blijkt uit nieuw onderzoek

27 mei 2015
De burgemeester van Amsterdam komt tot de conclusie dat het op dit moment niet mogelijk is om binnen de kaders van de Opiumwet te komen tot een experiment met gereguleerde wietteelt.

27 mei 2015

Oproep in de NRC van Kamerlid Rebel (PvdA) en senator Ter Horst (PvdA) om experimenten met wietteelt bij gemeenten mogelijk te maken. 

27 mei 2015
Scherpe analyse van TabakNee van het tabaksbeleid van het ministerie van VWS. De inzet van staatssecretaris Van Rijn (VWS) is vooral een machteloze opsomming van weinig doeltreffende maatregelen, die voortkomen uit Europees beleid of aanhaken bij initiatieven van derden.

20 mei 2015
Het controleren van automobilisten op drugsgebruik worden met een jaar uitgesteld.

19 mei 2015
Kamerbrief van minister Van der Steur (VenJ) over de inwerkingtreding van de wet die het testen op drugs in het verkeer beter mogelijk moet maken per 1 juli 2016.

19 mei 2015
Uit onderzoek dat is uitgevoerd in Gooi- en Vechtstreek blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol niet is verbeterd. De naleving bij de supermarkten blijkt zelfs te zijn gedaald met 24%.

19 mei 2015
De Tweede Kamer dwarsboomt de wietteelt door gemeenten. Een meerderheid van de Kamer steunt een motie van het CDA waarin het kabinet wordt verzocht gemeenten geen enkele ruimte te geven om zelf wiet te telen.

18 mei 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) met een reactie op de factsheet van de Universiteit Twente over de beschikbaarheid van alcohol in filialen van Albert Heijn.

18 mei 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op Kamervragen van Oskam (CDA) over het bericht "Willekeur aanpak growshops".

9 mei 2015
Stichting Maatschappij en Veiligheid: Softdrugsbeleid moet op de helling.

7 mei 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) vindt dat gemeenten illegale hokken en keten niet moeten gedogen, maar juist krachtig moeten aanpakken.

6 mei 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de uitkomsten van het onderzoek "Plannen in kaart" van Bureau Intraval. Het aantal gemeenten dat een preventie- en handhavingsplan op grond van de Drank- en Horecawet heeft vastgesteld is het afgelopen jaar gestegen van 44 naar 80 procent van alle gemeenten. De kwaliteit van een groot deel van de plannen is matig.

4 mei 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) met een reactie op de brief van de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) over preventie in de coffeeshops.

3 mei 2015
"Een jarenlange repressieve aanpak van drugs heeft niet geleid tot een vermindering van het gebruik, integendeel."

29 april 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op Kamervragen van Kooiman (SP) over verdraaide feiten over wietteelt.

29 april 2015
Kamerbrief van minister van der Steur (VenJ) in reactie op het artikel “Minister verdraaide feiten over wietteelt” uit de NRC van 11 april 2015.

29 april 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op Kamervragen van Berndsen-Jansen (D66) over het draagvlak voor legalisering van softdrugs.

29 april 2015
Het Europees Parlement roept de Commissie op uiterlijk 2016 te komen met een voorstel om vermelding van de calorische waarde op het etiket te verplichten. Ook moet de Commissie onmiddellijk gaan werken aan een nieuwe EU-alcoholstrategie (2016-2022) ter ondersteuning van de nationale regeringen bij het tegengaan van alcoholgerelateerde schade en aan regulering van grensoverschrijdende verkoop van alcohol via het internet.

29 april 2015
KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds (Alliantie Nederland Rookvrij) willen hun kennis en inspanningen graag inzetten om samen met het ministerie van VWS noodzakelijke stappen te zetten in de bescherming van de jeugd tegen schade door tabak.

28 april 2015

Kamerbrief van minister van der Steur (VenJ) in reactie op berichtgeving dat de aanpak van georganiseerde misdaad in Noord-Brabant een puinhoop is.

28 april 2015
Minister van der Steur (VenJ) vindt het legaliseren van de hennepteelt niet wenselijk.

28 april 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) in reactie op een verzoek van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer op de brief van STAP over de plannen van de G4 die leiden tot supermarktbars en caféwinkels.

24 april 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op Kamervragen van Rebel (PvdA) over hogere aantallen drankslachtoffers bij latere cafésluitingen. Tevens de aankondiging dat het onderzoek naar de impact van beleidsmaatregelen eind 2015 zal verschijnen, tegelijkertijd met het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van alcoholgebruik.

24 april 2015
De vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) verzocht spoedig te reageren op het bericht van Leeftijdgrens.com van 22 april 2015 inzake de Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten.

24 april 2015
Nieuwe cijfers van het Continue Onderzoek Rookgewoonten 2014, uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van het Trimbos-instituut. In 2014 rookte iets minder (23%) dan een kwart van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar.

23 april 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op Kamervragen van Oskam (CDA) over het bericht "Brand door hennepteelt breekt vaak uit in bewoond huis".

23 april 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over verdere maatregelen om het roken te ontmoedigen. Ook geeft hij zijn visie op het tabaksontmoedigingsbeleid.

23 april 2015
Interview in de NRC met Joris van Hoof. De onderzoeker van de Universiteit Twente zegt dat jongeren net zo gemakkelijk aan drank komen als 10 jaar geleden.

23 april 2015
Aanpak georganiseerde misdaad in Brabant (Taskforce Brabant Zeeland) is een puinhoop door falende instanties.

22 april 2015
Stichting ANGOB wil dat de politiek het gebruik van goede leeftijdscontrolesystemen gaat afdwingen.

21 april 2015

STAP heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) gevraagd zich uit te spreken tegen lokale pilots die "blurring" mogelijk maken en in strijd zijn met de Drank- en Horecawet.

20 april 2015
De ChristenUnie dient een initiatiefvoorstel in om te komen tot de inzet van een sluitend leeftijdscontrole systeem voor supermarkten bij de verkoop van alcohol en tabak.

17 april 2015
Drank kopen blijkt kinderspel. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat acht minderjarigen er binnen 4 dagen in slaagden om met in totaal 850 liter drank de winkel uit te lopen. Dat betekent een nalevingspercentage van 11,2%. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft aan de resultaten te zullen bespreken in het DOA.

16 april 2015
BP is tevreden over de eerste resultaten van de test van de verkoop met shopartikelen bij een onbemande BP-locatie in Voorburg.

15 april 2014
Willekeur bij aanpak growshops.

14 april 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op Kamervragen van Dik-Faber (CU), Rebel (PvdA) en Van der Staaij (SGP) over het bericht 'Rokende gokker levert Holland Casino winst op'.

11 april 2015
Interessant stuk in de NRC over onderzoeken naar wiet. Feiten worden verdraaid door het ministerie van VenJ en kritische rapporten belanden in de la.

11 april 2015
NOC*NSF start een campagne waarbij sportclubs bezoek krijgen van teams die uitleggen wat alcoholmisbruik voor jongeren voor gevolgen heeft.

9 april 2015
De gemeente Breda laat onderzoeken of regulering van wietteelt haalbaar is.

8 april 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op Kamervragen van Kooiman (SP) en Rebel (PvdA) over de strafbaarheid van verhuurders van panden waarin wiet wordt geteeld.

8 april 2015
Antwoorden van minister van der Steur (VenJ) op Kamervragen van Kooiman (SP) en Oskam (CDA) over de aanpak van synthetische drugs en georganiseerde misdaad.

8 april 2015
Psychedelica zijn niet schadelijker dan andere activiteiten, blijkt uit nieuw onderzoek. Alcohol is de grootste veroorzaker van gezondheidsproblemen en veel verslavender dan MDMA. Psilocybine en MDMA blijken zelfs een aantal positieve eigenschappen te hebben. Ze zijn erg doeltreffend bij de behandeling van verslavingen aan alcohol en roken. Terminale patiënten en mensen met parkinson hebben er baat bij en psychedelica zijn een gezonder alternatief voor antidepressiva.

7 april 2014
Verkoper van witte heroine heeft zich gemeld bij de politie van Amsterdam en zit in voorlopige hechtenis met beperkingen.

7 april 2015
De gemeenten Utrecht, Eindhoven, Heerlen, Nijmegen, Tilburg en Rotterdam hebben de Radboud Universiteit opdracht gegeven te onderzoeken of internationale mensenrechten de gereguleerde teelt van hennep kunnen rechtvaardigen.

2 april 2015
BP start een proef met de verkoop van shopartikelen op een onbemand tankstation. Klanten kunnen bij het onbemande BP tankstation in Voorburg terecht voor frisdranken, snacks, snoep, condooms én tabak in een nieuwe vending machine. De wettelijk verplichte leeftijdscontrole bij de verkoop van tabak wordt op afstand uitgevoerd door Ageviewers.

1 april 2015
Het retailverbod voor de horeca is besproken in de Tweede Kamer tijdens het AO Gastvrijheid. Volgens minister Kamp (EZ) moet er gekeken worden naar versoepeling van de regels voor horeca en winkels als het gaat om de Drank- en Horecawet, waarbij het belangrijk is te zorgen voor een verantwoorde verstrekking van alcohol.

31 maart 2015
Nieuw onderzoek toont aan dat jeugdige drinkers vijf maal zoveel kans lopen om op de middelbare school alcohol te nuttigen en vier keer zoveel kans lopen op dronkenschap of comazuipen.

31 maart 2015
Sinds 1 maart 2015 heeft de politie 55 invallen gedaan bij smartshops.

27 maart 2015
Truffels zijn geen "souvenir van Amsterdam" volgens de rechter.

27 maart 2015
Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank Haarlem vrijspraak moeten eisen tegen twee verdachte personen en een groothandel die werden verdacht van het zonder vergunning bereiden, opslaan, in- en uitvoeren van zogenoemde synthetische cannabinoïden. Omdat vervolging op basis van de Geneesmiddelenwet of Opiumwet niet mogelijk is, vraagt het OM noodgedwongen vrijspraak voor de verdachten.

26 maart 2015
Praktijkvoorbeelden van preventie- en handhavingsplannen van drie gemeenten op het gebied van alcohol.

26 maart 2015
Gemeente Utrecht krijgt stank voor dank van de Cannabis Social Club voor de geboden hulp.

25 maart 2015
Reactie van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer op het rapport 'Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs'. Het rapport geeft geen aanleiding om de verzekerde geestelijke gezondheidszorg te wijzigen.

23 maart 2015
Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25I-NBOMe, 4,4’-DMAR, 5-IT, AH-7921, MDPV, methoxetamine en MT-45. Deze middelen vallen per 1 juli 2015 onder de Opiumwet.

23 maart 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil een leeftijdsgrens van 18 jaar invoeren voor alle e-sigaretten, op grond van onderzoeken van de NVWA en het RIVM.

18 maart 2015
KHN weigert de Retailagenda te ondertekenen, omdat de horeca geen retail activiteiten mag uitoefenen.

18 maart 2015
Er komt een pilot met de eID als identificatie- en leeftijdscontrolemiddel bij webwinkels.

18 maart 2015
Reactie van de algemeen directeur van Jumbo op het verzoek van de Stichting Rookpreventie Jeugd om te stoppen met de verkoop van tabak of de sigaretten uit het zicht haalt.

17 maart 2015
In de Retailagenda is een passage opgenomen over de Drank- en Horecawet. Bij punt 15 van de agenda staat dat het ministerie van EZ, het ministerie van VWS en het ministerie van VenJ gemeenten, horeca en retail zullen adviseren over de nieuwe winkelconcepten binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Drank- en Horecawet.

13 maart 2015
Kamervragen van Dik-Faber (ChristenUnie), Rebel (PvdA) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën over het bericht 'de rokende gokker'.

13 maart 2015
Een rookvrije wereld in 2040. Nieuw pleidooi in The Lancet om de wereld rookvrij te maken.

11 maart 2015
De gemeente Heerlen heeft een onderzoek naar de gereguleerde en gecontroleerde hennepteelt afgerond.

10 maart 2015
De vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer heeft besloten dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) zal worden gerappelleerd inzake de op 22 januari 2015 ter gelegenheid van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet) gedane toezegging de Kamer binnen 4 weken een brede beleidsbrief te zullen zenden over tabaksontmoediging en over de stand van zaken van de implementatie van de tabaksproductenrichtlijn in nationale wet- en regelgeving.

10 maart 2015
Op 21 april 2015 zal in de Tweede Kamer een technische briefing plaatsvinden door het Trimbos instituut over het rapport "Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015".

9 maart 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Rebel (PvdA) over het bericht 'meer kinderen in het ziekenhuis door drank'.

6 maart 2015
Antwoorden van minister Opstelten (VenJ) op vragen van Bergkamp en Berndsen-Jansen (beiden D66) over het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de noodklok luidt omdat het
oplossen van misdaden in gevaar komt.

"Zoals aangegeven zal nader worden ingaan op de handhaving van de THC-maatregel in de reactie van het kabinet op het rondetafelgesprek van 6 oktober 2014. Het is relevant daarbij de uitkomsten te betrekken van de THC-monitor, uitgevoerd door het Trimbos, waarvan de resultaten in mei 2015 worden verwacht. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal uw Kamer op een later moment informeren over het moment waarop uw Kamer de reactie kan verwachten."

4 maart 2015
Op grond van een uitspraak van de Raad van State mag het CBR geen alcoholslot meer opleggen. Het alcoholslot kan in de toekomst wel weer terugkeren als sanctie, maar dan moet eerst de wetgeving worden aangepast.

4 maart 2015
Antwoorden op veelgestelde vragen over artikel 11a van de Opiumwet (strafbaarstelling voorbereidingshandelingen illegale hennepteelt) en vergunningen voor growshops.

2 maart 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) in reactie op een verzoek van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer op de brief van de Universiteit van Twente over onderzoek naar handhaving van de verkoopleeftijd van tabak door bureau Nuchter.

26 februari 2015
Persbericht van de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) over de (basis)training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper aan coffeeshopmedewerkers uit 4 grote Brabantse coffeeshopgemeenten.

26 februari 2015
Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp (D66) tot wijziging van de Opiumwet in verband met de regulering van de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen: Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops.

25 februari 2015
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op Kamervragen van Rebel (PvdA) over de opkomst van drunkorexia.

25 februari 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de handhavings- en nalevingscijfers over het rookverbod in de horeca en de leeftijdgrens voor de verkoop van tabaksproducten in 2014, met twee bijlagen:
1. factsheet rookvrije horeca 2014
2. factsheet handhaving leeftijdsgrens 2014

24 februari 2015
Boa's domein I en II zijn bevoegd tot handhaving van artikel 45 van de Drank- en Horecawet, ook al zijn ze niet aangewezen als toezichthouder DHW.

24 februari 2015
Cannabis is minder schadelijk dan alcohol, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

23 februari 2015
Burgemeesters gaan de gemeentelijke problemen rondom het softdrugsbeleid in kaart brengen. Daartoe heeft de VNG een bestuurlijke werkgroep ingesteld.

23 februari 2015
Het Openbaar Ministerie start vanaf 1 maart een offensief tegen het voorbereiden van hennepteelt.

23 februari 2015
Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over uitgaansdrugs, GHB en preventie in de coffeeshops.

23 februari 2015
Uit nieuw onderzoek van het Trimbos instituut blijkt dat het gebruik van party drugs in het uitgaansleven de laatste jaren steeds normaler is geworden. Bovendien zijn de huidige XTC pillen gemiddeld veel krachtiger dan een paar jaar geleden.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) maakt zich grote zorgen over de normalisering van drugsgebruik onder jongeren die vaak uitgaan.

20 februari 2015
Brief
van de burgemeesters van de G4 aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de THC-maatregel. Zij verzoeken de invoering van de maatregel te heroverwegen.

17 februari 2015
Kamervragen van Rebel (PvdA) over het bericht ‘meer kinderen in het ziekenhuis door drank’.

17 februari 2015
Ook HP/De Tijd besteedt aandacht aan het feit dat in 2014 meer jongeren in het ziekenhuis zijn opgenomen met een alcoholvergiftiging.

16 februari 2015
Minister Plasterk (BZK) heeft STAP schriftelijk laten weten dat hij de pilot van de G4 rond de Drank- en Horecawet niet zal opnemen in het wetsvoorstel Experimentenwet.

16 februari 2015
Het aantal kinderen dat na overmatig alcoholgebruik met spoed is opgenomen, is vorig jaar voor het eerst sinds twee jaar gestegen. In 2014 werden opvallend meer kinderen van 13 en 14 opgenomen die te veel hadden gedronken. In totaal werden 783 kinderen tussen de 10 en 17 jaar oud opgenomen, aldus het persbericht van STAP.

In reactie op de cijfers kondigt staatssecretaris Van Rijn (VWS) een onderzoek aan.

13 februari 2015
Kamervragen van Bergkamp (D66) en Berndsen-Jansen (D66) over het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de noodklok luidt omdat het oplossen van misdaden in gevaar komt en de gevolgen daarvan voor de THC maatregel.

13 februari 2015
De Cannabis Social Club 'Tree of Life' in Amsterdam legt zich niet neer bij de conclusie van het Openbaar Ministerie dat de wietclub strafbaar is.

12 februari 2015
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam is van mening dat het initiatief van de Cannabis Social Club 'Tree of Life' in Amsterdam om gezamenlijk cannabisplanten te verbouwen voor persoonlijk gebruik en in besloten kring strafbaar is.

12 februari 2015
In de helft van de gevallen krijgen 15-jarige mystery shoppers nog steeds alcohol mee, volgens onderzoek in Zuid Holland Zuid.

11 februari 2015
Verzoek van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer om een reactie van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de brief van STAP inzake supermarktbars en caféwinkels.

10 februari 2015
Gunstige uitspraak voor de Stichting Vakbekwaamheid Horeca in een kort geding tegen CIHEX.

10 februari 2015
De cursus 'Nee zeggen tegen alcohol' van Halt heeft geen effect. De cursus was bedoeld om jongeren van de drank af te helpen, maar uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat de jongeren na zes maanden weer net zoveel drinken als voor de cursus.

9 februari 2015
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de inzet van Nederland ten behoeve van UNGASS 2016.

5 februari 2015
Campagne "Alle horeca rookvrij" van start.

30 januari 2015
De vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) om opheldering gevraagd over de positie van Bureau Nuchter.

29 januari 2015
Uit onderzoek van TabakNee blijkt dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Kamer opnieuw verkeerd heeft geïnformeerd, in reactie op Kamervragen die betrekking hadden op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de verkoop van alcohol en tabak..

28 januari 2015
Antwoorden
van minister Opstelten (VenJ) op Kamervragen van Kooiman (SP) over criminele netwerken en hennepteelt in Zuid-Nederland.

"Zoals reeds eerder aangegeven erken ik het probleem van de georganiseerde hennepcriminaliteit. Regulering lost het probleem van de criminaliteit en de overlast echter niet op, onder meer omdat een zeer groot deel van de teelt voor de export is bedoeld. Regulering zal leiden tot hogere handhavingskosten en het zal een aanzuigende werking op criminelen hebben als Nederland het enige land in Europa is dat reguleert. Bovendien is regulering van hennepteelt voor dit doel naar internationaal recht niet toegestaan."

28 januari 2015
Verzoek van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer om een reactie van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de brief van de Universiteit van Twente over de motie Leijten (SP) over het onderzoek naar de handhaving van de verkoopleeftijd van tabak (positie van Bureau Nuchter).

24 januari 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Kamer verkeerd geïnformeerd tijdens het debat over de wijziging van de Tabakswet.

22 januari 2015
Minister Opstelten (VenJ) heeft het ontwerpbesluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer met nota van toelichting aan de Tweede Kamer gestuurd.

21 januari 2015
Ook de Telegraaf besteedt aandacht aan de belangenverstrengeling bij de leeftijdscontrole alcohol en tabak.

19 januari 2015
Belangenverstrengeling bij leeftijdscontrole alcohol en tabak.

16 januari 2015
Reactie van TabakNee op de antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de Kamervragen van Voordewind (CU) en Leijten (SP) over de inzet van ID-scanners bij de verkoop van alcoholhoudende dranken in supermarkten.

14 januari 2015
Antwoorden
van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van Voordewind (CU) en Leijten (SP) over de inzet van ID-scanners bij de verkoop van alcoholhoudende dranken in supermarkten.

14 januari 2015
Onderzoek op TabakNee over de dubieuze opdracht van het ministerie van VWS aan Bureau Nuchter om de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak te controleren.

9 januari 2015
Reactie van minister Opstelten (VenJ) op het bericht van 16 december 2014 dat verschillende steden in 2015 willen experimenteren met gereguleerde wietteelt.

6 januari 2015
Waarschuwingscampagne witte heroïne in Amsterdam wordt stapsgewijs afgebouwd.

5 januari 2015
Minderjarigen in Eindhoven kunnen nog steeds veel te eenvoudig alcohol kopen bij de supermarkt.

29 december 2014
Interessant stuk op TabakNee over de brief van de NSO aan de landelijke politiek en het besluit om samen met de tabaksfabrikanten, de Staatsloterij en de Lotto 1100 ID-readers te kopen.

28 december 2014
Per 1 januari 2015 vervalt de in artikel 8, eerste lid, onder c, van de Drank- en Horecawet genoemde eis dat een leidinggevende niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij mag zijn ontzet. Voortaan moeten leidinggevenden van een horecabedrijf of slijtersbedrijf voldoen aan de volgende eisen: ze hebben de leeftijd van 21 jaar bereikt, ze zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag en ze staan niet onder curatele. Daarnaast moeten leidinggevenden ook voldoen aan de overige in artikel 8 van de Drank- en Horecawet genoemde eisen, zoals voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

17 december 2014
De gemeente Utrecht zet de plannen rond de cannabis social club gewoon door.

17 december 2014
Volgens onderzoek van het WODC is naar schatting meer dan 80 procent van alle in Nederland gekweekte cannabis bestemd voor de export. "Het reguleren van de teelt lost dus de criminaliteit niet op" en "gemeenten zullen zich aan de wet moeten houden, anders zullen ze het OM ook tegenover zich vinden" aldus een woordvoerder van Opstelten.

16 december 2014
Verschillende steden willen in 2015 gaan experimenteren met gereguleerde teelt van cannabis.

16 december 2014
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over het bericht dat minderjarigen nog steeds alcohol kunnen kopen.

11 december 2014
Kamervragen van Voordewind (CU) en Leijten (SP) over de inzet van ID-scanners bij de verkoop van alcohol en tabak.

8 december 2014
Uitzending van nieuwsuur over de toename van het aantal rechtszaken waarbij de rechter iemand die de Opiumwet overtreedt wel schuldig verklaart, maar hem geen straf oplegt.

8 december 2014
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over twee Britten die door Amsterdamse drugs zijn overleden.

3 december 2014
Experiment met Cannabis Social Club 'Tree of life' in Amsterdam. En meteen daarna de reactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

3 december 2014
Nieuw onderzoek naar de vraag of alcohol op jonge leeftijd wel of niet schadelijk is voor het brein. Met kanttekeningen van STAP en de Stiva.

29 november 2014
In het stuk "samen telen, samen delen" van de Persdienst staat een quote van KH Legal Advice.

25 november 2014
Minister Schippers (VWS) heeft het rapport ‘Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs’ van het Zorginstituut Nederland aan de Tweede Kamer gestuurd.

23 november 2014
Uitzending van het VPRO programma Tegenlicht over nederwiet.

21 november 2014
Kamervragen van Rebel (PvdA) over het bericht dat minderjarigen nog steeds alcohol kunnen kopen.

19 november 2014
Het onderzoek van het CBL naar de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak geeft een vertekend beeld. De supermarktbranche heeft zich niet gehouden aan de regels van "mystery onderzoek". Er blijkt gelekt te zijn wanneer de kooppogingen werden uitgevoerd.

18 november 2014
De leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak wordt in 62% van de gevallen correct nageleefd, blijkt uit onderzoek van het CBL.

13 november 2014
Interessante ontwikkelingen in Zwijndrecht.

12 november 2014
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over leeftijdscontrole bij alcoholgebruik.

11 november 2014
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de tijdens het AO Alcoholbeleid van 9 oktober 2014 gedane toezeggingen (inclusief een samenvatting van de resultaten van de DOA pilot verbetering naleving leeftijdsgrenzen DHW).

11 november 2014
Voorbereiding illegale hennepteelt strafbaar vanaf 1 maart 2015.

7 november 2014
Nieuw onderzoek toont aan dat er geen verband bestaat tussen gewelddadige films en games en gedrag van jongeren.

7 november 2014
Ook Amsterdam wil een proef met gereguleerde teelt van cannabis.

4 november 2014
Nationale Drug Monitor met informatie over middelengebruik, alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en verslaving uit 2013/2014.

4 november 2014
Nieuw onderzoek naar de hallucinogene effecten van paddo's.

31 oktober 2014
De gemeente Utrecht zet meerderjarige loktieners in ter ondersteuning van het toezicht.

31 oktober 2014
Belangrijk rapport in het VK over de gevolgen van het drugsbeleid in 11 verschillende landen. De conclusie is duidelijk.

"A health-based rather than a criminal justice-based approach is where effective policies lie."

25 oktober 2014
Uitstekend stuk in de Volkskrant over XTC: paniek over pillen.

24 oktober 2014
In het stuk "coffeeshop komt in spagaat terecht" van het Brabants Dagblad staat een quote van KH Legal Advice.

22 oktober 2014
Uitspraak van de Raad van State: alcoholverkoop op benzinestations blijft verboden.

22 oktober 2014
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van Clean Air Nederland tegen de Staat.

Vanaf 1 juli 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Hierop is in juli 2011 een uitzondering gemaakt voor kleine cafés. Met de uitspraak van de Hoge Raad van 10 oktober 2014 is deze uitzondering onverbindend verklaard, aangezien de uitzondering in strijd is met artikel 8, tweede lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC-verdrag). Dat betekent dat de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés geen juridische werking meer heeft. Vanaf het moment van de uitspraak geldt dus een rookverbod voor de gehele horeca.

17 oktober 2014
Op dinsdag 28 oktober geeft KH Legal Advice een presentatie over de recente ontwikkelingen rond het alcohol- en drugsbeleid tijdens de informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten, Openbare Orde en Veiligheid in Utrecht.

16 oktober 2014
Baanbrekende uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland over hennepteelt. 

Verdachte en medeverdachte hebben gehandeld binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde. In verband met de specifieke omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd acht de rechtbank het raadzaam dat aan verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd. De rechtbank zal daarom verdachte met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht schuldig verklaren zonder oplegging van een straf of maatregel.

15 oktober 2014
Interessante ontwikkelingen in de VS op het gebied van drugsbeleid.

10 oktober 2014
Donderdag 9 oktober 2014 was er een Algemeen Overleg over het Alcoholbeleid in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft veel nieuwe onderzoeken aangekondigd, maar geen nieuwe maatregelen. Hieronder twee analyses van de resultaten van dit overleg.

Analyse van STAP
Analyse van KHN

9 oktober 2014
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Voordewind (ChristenUnie), Bruins Slot (CDA) en Van der Staaij (SGP) over afspraken tussen supermarkten over het weren van effectieve controlesystemen handhaving alcoholleeftijd.

6 oktober 2014
KH Legal Advice heeft de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer op 6 oktober 2014 geadviseerd het voorstel de Opiumwet zodanig aan te passen dat cannabis met 15% THC of meer op lijst I van de Opiumwet wordt geplaatst, niet in te voeren, omdat dit voorstel op geen enkele manier bijdraagt aan de bescherming van de volksgezondheid.

Bijgaand een link naar alle "position papers" die op 6 oktober 2014 zijn gepresenteerd.

6 oktober 2014
Persbericht van het CBL over de inzet van leeftijdscontrolesystemen.

2 oktober 2014
In het stuk "Het wietbeleid staat op het punt een stuk minder leuk te worden" van Vice wordt direct verwezen naar een uitleg van KH Legal Advice.

26 september 2014
Brief
van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen en het lokale toezicht op de Drank- en Horecawet.

15 september 2014
KH Legal Advice heeft een uitnodiging ontvangen van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer voor het ronde tafel gesprek op 6 oktober 2014 over het voorstel de Opiumwet zodanig aan te passen dat cannabis met 15% THC of meer op lijst I van de Opiumwet wordt geplaatst.

6 september 2014
Aankondiging van een initiatiefwetsvoorstel door Voordewind (ChristenUnie) om de naleving van de leeftijdsgrens op orde te brengen.

6 september 2014
Uitzending van Argos, het onderzoeksprogramma van de VPRO op radio 1, over de slechte leeftijdscontrole bij de verkoop van alcohol en tabak in supermarkten.

3 september 2014
Foto's
van het nieuwe kantoor van KH Legal Advice.